fredag 17 januari 2014

Ett nytt parti bildas

Förändring är den enda konstanten.


Häromdagen kunde man på denna blogg läsa att det det politiska landskapet i Grekland förändras. Ibland sker dessa förändringarna mycket snabbt. Idag kan man läsa om att det nytt parti bildas. Det nya partiet som bildas heter kort och gott Nya Partiet (Neo Komma).

Namnet ger ett intryck av att de som gått samman för att bilda partiet inte riktigt hunnit tänka igenom vad de vill åstadkamma på den politiska arenan. Förmodligen ligger en hel del i detta.

När det gäller vad partiet vill åstadkomma så är en gemensam nämnare för partiets initiativtagare social rättvisa och förändring, enligt vad man kan läsa på partiets twitterkonto. (Mer information kommer att finnas tillhands den 8 mars när partiet formellt bildas).

Det är lite för tidigt att spekulera i var partiet ska placeras på en vänster-högerskala, hur det ställer sig i olika frågor och konfliktlinjer. Man kan dock se partiets (och andra konstellationers) uppkomst som en konsekvens av den ekonomiska och sociala krisen. I sviterna av krisen har ett intresse för politiska frågor kunnat skönjas. Att engagera sig politiskt kan tolkas som att det finns ett engagemang för att på ett konstruktivt sätt påverka och förändra. Ett sundhetstecken, kan man förmoda. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar