fredag 24 januari 2014

Partisympatier

Det grekiska partilandskapet ändras och förändras och blir allt mer polariserat.Den väcker både frågor och farhågor. Den nyligen publicerade undersökningen av GPO om partisympatier i Grekland ger en klargörande inblick i hur det politiska landskapet har skiftat på bara ett par år. Det har hänt en hel del.

Bland unga väljare i gruppen 18-29 år är Syriza, med 31,7% av rösterna, det största partiet. Det är en avsevärd ökning på bara ett par år. Mest anmärkningsvärt dock är att i samma åldersgrupp så är Gyllene Gryning - med 15,4 % av rösterna - näst största parti. Det är ytterst anmärkningsvärt och väcker oro inför framtiden.

Oroade inför framtiden är nog partistrategerna för Pasok och Ny Demokrati, om man ser till hur de olika åldersgrupperna ställer sig. De två traditionella centervänster- och centerhögerpartierna tappar mark bland unga. Siffrorna för dessa bland unga, 18-29 år 14,6% respektive 1,9 %. De två partier hämtar lejonparten av sitt avtagande stöd främst bland äldre. I gruppen 60+ samlar de två partierna 54,7% av rösterna.

Överlag visar undersökningen att Syriza har varit framgångsrikt i försöken att locka över vänsterväljare. Partiet, som kan betecknas som vänsterpopulistiskt, har hämtat 17,1% av sina väljare från Pasok jämfört med valen 2012. Pasok har mycket stora svårigheter att dra väljare till sig. Det finns fog att ställa frågan om partiet har en framtid.*

Det finns dock ett par brasklappar som man bör ta hänsyn till i denna undersökning. Nästan 27,3% uppger att de antingen inte har bestämt sig, eller inte ska rösta, eller ska rösta blankt, eller tänker sig rösta på något annat parti. Det skänker undersökningen ett mått av osäkerhet.

Samtidigt ger dock undersökningen stöd för ett antal tendenser. För det första, att det den grekiska politiken blir allt mer polariserad. För det andra, att yngre väljare saknar förtroende för de etablerade partierna. För det tredje, att det grekiska politiska landskapet förändras - och det kontinuerligt. Med stor säkerhet kan man sluta sig till att krisen i landet är, har varit, och fortsätter att vara en katalysator i denna process.

* Som kuriosa kan nämnas att det kommunistiska partiet, KKE, har en tynande men lojal skara väljare: 82,5% av dess väljare skulle lägga sin röst på samma parti om val skulle hållas kommande söndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar