tisdag 9 oktober 2012

Högt, hårt och skarpt.

Inför förbundskansler Angela Merkels besök i Grekland idag är tonläget högt, trycket hårt och läget skarpt. Det kan bli en omtumlande dag, vecka och månad som väntar.

Många har frågat sig varför Merkel besöker Grekland idag. Tonläget länderna emellan har tidvis varit högt och förhållandet ansträngt. En rimlig orsak till besöket är att Merkel delvis söker byta fot. Det handlar om att Merkel söker skapa incitament och visa stöd för den grekiska koalitionsregeringen så att den fortsätter med det mödosamma arbetet med att uppfylla sina åtaganden. Det handlar även att nyansera bilden av såväl Tyskland som Grekland. Att helt enkelt bibehålla en strikt konfrontantiv hållning gynnar enbart missnöjespartier och -röster i vardera landet. Läs även denna initierade analys av Kathimerini angående Merkels besök, ett besök kan bli till en nyckel för Greklands fortsatta försök att ta sig ur den låsning som skuldkrisen försatt landet i.

Parallellt med Merkels besök pågår nämligen hårda förhandlingar mellan Grekland och Euroländerna. Trycket är hårt. Den 18 oktober är satt som deadline för att Grekland ska godkänna ett åtstramningspaket på drygt 11,5 miljarder. Besparingarna har satts som krav för att Grekland ska få ytterligare stöd i enlighet med det memorandum som landet har kommit överens med trojkan bestående av EU, ECB och IMF.

Paketet skulle egentligen ha klubbats igenom i juni, men på grund av valet och en rad andra komplikationer (främst segslitna interna förhandlingar inom koalitionen) har den grekiska regeringen inte tagit beslutet. Paketet behövs för att den grekiska staten ska kunna hålla sina åtaganden. Finansminister Stournaras har en tuff vecka framför sig.

Den 18 oktober är för övrigt inget datum som är gripet ur luften. Då hålls nämligen EU-toppmötet. Förutom beslut om Grekland kommer mötet att kretsa kring EU:s långtidsbudget och den föreslagna (och kontroversiella) bankunionen. På Europaportalen berättar jag mer om förutsättningarna mötet. Det kan bli ett turbulent möte.

Turbulens kan även skapas om IMF gör slag i följande sak: Grekland ser ut att behöva en tredje bail out, om dessa uppgifter stämmer. Landet är enligt ett antal prognoser på väg in i ett femte år av sjunkande BNP, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att stiga. Läget är med andra ord fortfarande skarpt.

Positivt, och något som föga rapporterats, är att den grekiska staten börjar närma sig en positiv primärbalans. Det betyder att statens intäkter överstiger överstiga dess utgifter. Plus och minus börjar gå ihop. Detta gäller dock innan man tar hänsyn till räntebetalningar. Det är dessa som tynger ned landet och gör att det kan behöva en tredje bail out. Även efter Merkels besök återstår således mycket att göra. Oktober ser ut att bli (ännu) en avgörande månad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar