fredag 26 oktober 2012

Ελλεξοδος;

Spekulationerna om ett grekiskt utträde ur eurozonen har tonats ned på sistone. Nyligen gick Citibank ut med en prognos att sannolikheten för en "grexit" inte längre är 90%. Den har sjunkit till "blott" 60%. Sannolikheten är med andra ord fortförande mycket hög att landet lämnar euron under första halvan av 2013. Banken resonerar på följande vis: 
"We have held the view, since May 2012, that a Greek exit from the euro area (“Grexit”) in the next 12 to 18 months is a high-probability event (90%) which we assume, for the sake of argument, would happen on January 1 2013. We are now cutting the probability of Grexit over the next 12-18 months to 60% and judge that this event will probably happen later than we previously thought, most likely in 1H 2014"
Citibank är dock inte ensamma om att göra sin bedömning att datumet för utträdet har flyttats. Megan Greene, en mycket initierad analytiker för Roubinigruppen, uttalar sig på liknande vis. Utträdet har flyttats till 2013. Faran består. Samtidigt hopar sig orosmolnen. IMF:s rapport att Grekland kommer att missa sina mål bidrar till att sannolikheten för en grexit ökar. Nyheten kommenteras på följande vis:
"It is clear that Greece is off track and there is no chance they will cut the debt to 120 percent of GDP in 2020 as envisaged. It will be rather 136 percent, and this would be under a positive scenario of a primary budget surplus, a return to economic growth, and privatisation."
Det har spekulerats i att följderna av en grexit numera är hanterbara. Skyddsvallar har hunnit resas. Detta resonemang motsägs dock i denna rapport som publicerats av en tysk tankesmedja:
"A Greek exit from the euro carries the risk of a European and even international conflagration and could trigger a global economic crisis"
Detta scenario kan möjligtvis ses som ytterligare en anledning till varför det på sistone har diskuterats att  landet ges mer tid till att sanera sin ekonomi. Eurozonländerna har resonerat i fördelarna med detta uppskov. Samtidigt är det inte helt lätt. Greklands utmaning är hela Europas, vilket uppmärksammats av The Economist:
"Greece may be right in thinking that the biggest boost to its economy would be to end the “drachma drama”. But restoring confidence must also involve creditor countries, above all Germany. The euro’s problem is not just dysfunctional states, like Greece, but also a dysfunctional currency zone.
Det är upp till var och en att avgöra om det finns ett visst mått av bondförnuft i denna kovändning när det gäller en förlängd tidsfrist för Grekland. Läs gärna min artikel om varför denna vändning kan komma. Snabbt. Snart på en webbsida nära dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar