måndag 22 oktober 2012

En bakgrund

Bilder som denna börjar närmast bli vardag i Grekland. Strejker, demonstrationer - med eller utan tårgas - har blivit ett närmast dagligt inslag. Det är oklart om läget kommer att stabiliseras. Oklart är det även om de  rådande oroligheterna kommer att bestå.

Vad som är klart är att krisen har satt sina spår. I  The Economist:s  democracy index över demokratins tillstånd i världen rankas Grekland från och med 2010 som en "flawed democracy" från att tidigare ha betraktas som en fullvärdig demokrati (full democracy). Denna nedgradering drabbades för övrigt även Frankrike, Italien och Slovenien av. Grekland är med andra ord inte ensamt om att ha påverkats av sviterna från den europeiska skuldkrisen. Dock har landet till skillnad från de ovannämnda länderna genomgått en politisk förändring. En påtaglig sådan.

I den allmänna oredan som följt i krisens spår har nämligen det politiska landskapet förändrats radikalt. Gamla etablerade partier har krympt samman. Nya har dykt upp. Ur denna mylla är det främst Syriza (en koalition av 16 stycken vänsterpartier) vuxit fram. Om val skulle ha hållits idag är det sannolikt att partiet enligt denna mätning (av I Ellada Avrio) framstå som valvinnare. Oberoende greker är ett annat parti som kort efter det att det knoppats av från Ny Demokrati (ND) blommat ut. Med en minst sagt färgstark kritik mot det memorandum som Grekland kommit överens om med EUECB och IMF har partiet tilltalat väljare som tidigare (främst) röstat på Ny Demokrati.


Det parti som dock på senare tid tilldragit sig allra mest uppmärksamhet är Gyllene Gryning (GG). Partiet har vuxit fram mer eller mindre under radarn. I valet i maj och även i valet i juni  erhöll partiet 6,97% av rösterna, vilket resulterade i 21 mandat i det grekiska parlamentet (av totalt 300). Enligt ovannämnda mätning har partiet sedan dess fördubblat sitt stöd.

Skulle man dessutom beakta denna (omtvistade) opinionsundersökning, genomförd av Public Issue och refererad i Kathimerini, har stödet för partiet stigit till så högt som 21%.

Mätningarna bör ses med ett stort mått av försiktighet. I den förstnämnda mätningen ( I Ellada Avrio) var det 40,8% som valde att ange val av parti; 34,8% svarade att de skulle avstå eller rösta blankt; 14,8% var osäkra. Läget är med andra ord oklart.

Det påverkas även hur frågan ställs: när man frågade efter vilket parti som respondenterna trodde sig vinna valet (oavsett egen partipreferens) sjunker siffran för (GG) till 6,6%. Det kan vara värt att komma ihåg när detta parti diskuteras.

Innan vi går närmare in på GG kan även följande vara värt att komma ihåg. Partiets uppgång sammanfaller med LAOS nedgång. LAOS, ett ytterst högerpopulistiskt parti, har tidigare fångat upp missnöjesröster på ytterkanten. Att LAOS inte längre finns med i parlamentet beror milt uttryck på ett anmärkningsvärt agerande (Partiet kritiserade den dåvarande regeringen för bland annat den första bail outen, valde i november 2011 att gå med i den tillfälliga interimsregeringen för att visa att det tog ansvar, men valde att hoppa av när beslutet den andra bail out skulle tas). I dagsläget är det bara 0,5% som stödjer LAOS. Det kan gå snabbt i grekisk politik.

Snabbt har det gått för GG. Partiet har fångat upp de röster som tidigare valt att ge LAOS sitt stöd. I jämförelse med LAOS är det än mer extremt både vad gäller dess politiska budskap men även när det gäller partiets agerande (se nedan).

Vilka är det som ger partiet sitt stöd? Enligt Public Issues (ovannämnda) mätning är det främst lågutbildade, boende i halvurbana områden och i glesbygd som stödet för GG har ökat. Även arbetslösa stödjer partiet, 26% om man får tro siffrorna.

Om stödet håller i sig är ytterst tvivelaktigt. En närmare granskning av partiets aktiviteter - som ofta inkluderar våld och hot om våld - leder sannolikt till att väljare tar avstånd från partiet och dess odemokratiska metoder och auktoritära värderingar. Följande händelser (ett axplock från föregående vecka) kommer att ha en påtaglig inverkan:
  • Eleni Zaroulias uttalande i det grekiska parlamentet. Zaroulia sitter för övrigt med i Europarådets kommitté för jämställdhet och icke-diskriminering
  • Christos Pappas agerande. I likhet med Zaroulia sitter även Pappas i det grekiska parlamentet.
  • Dessa uttalanden i en BBC-intervju om att GG befinner sig i inbördeskrig och snart kommer att stå vid makten.
  • När dessutom partiets ordförande agerar på detta vis.
  • Att personer som opponerar sig mot GG dödshotas.
Mycket är det som talar för att luften kommer att gå ur partiet. Det är troligtvis en tidsfråga. GG bör snarare ses i en större kontext: Det råder ett missnöje med den växande arbetslösheten.  De åtgärder som genomförs är kännbara, samtidigt som reformer som landet behöver tar tid att klubba igenom och ännu längre tid innan de blir synbara. Pressen ökar på den styrande koalitionsregeringen. Det är nog för tidigt att kalla Greklands läge för en tragedi, men onekligen är läget dramatiskt. 

Mer att läsa: Följande (härhär) artiklar kan bidra om ytterligare information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar