onsdag 21 oktober 2015

Vägval för Ny Demokrati

Om en månad ska Ny Demokrati välja en ny partiordförande. Fyra kandidater försöker för närvarande övertyga partiets medlemmar att få förtroendet att leda partiet. Oavsett vem som vinner omröstningen den 22 november står det största oppositionspartiet inför ett vägval och en ordentlig utmaning. 

Fyra känner sig manade, enbart en kan bli vald. Evangelos Meimarakis, Adonis Georgiadis, Kyriakos Mitsotakis och Apostolos Tzitsikostas försöker samtliga övertyga Ny Demokratis medlemmar att just denne är den mest lämpade att leda partiet ut ur den politiska återvändsgränd som det har hamnat i. Efter två raka valförluster i år (tre om man räknar in folkomröstningen i juli) är det nämligen tydligt att det, för närvarande, största oppositionspartiet inte längre attraherar de grekiska väljarna. Den nye partiledaren - vem den nu än blir - har en ordentlig utmaning framför sig.

Den kanske främsta utmaningen för den blivande partiledaren är att få partiet att åter bli relevant för väljarna. Det är sannolikt Ny Demokrati inte i dagsläget. Trots den politiska och ekonomiska turbulensen under SYRIZAs och Oberoende grekers åtta månader tid vid makten valde nämligen väljarna att ge premiärminister Tsipras en andra chans i valet i september. I vanliga fall, och särskilt mot bakgrund av det senaste halvåret, är det mycket som talar för att oppositionspartierna hade haft en mycket god möjlighet att gå kraftigt framåt och rent av vinna makten. Att så inte skedde ger stöd åt tolkningen att Ny Demokrati inte upplevdes kunna erbjuda trovärdiga och relevanta lösningar i jämförelse med andra partier, främst SYRIZA. (Att nästan samtliga partier tappade röster och att valdeltagandet noterade ett historiskt bottenrekord är dock viktigt att komma ihåg i sammanhanget).

En annan utmaning, som hör ihop med den första, är att partiet förknippas för mycket med det gamla. Ny Demokrati och PASOK har, fram till valet i januari i år, turats om att styra Grekland allt sedan militärjuntans fall. De båda parterna associeras, av många, som ansvariga för den kris som Grekland har hamnat i. Att väljarna tvekar att lägga på sin röst på oppositionen kan ha mycket med en oro till återgång till hur det var tidigare. Utmaningen för den nye partiledaren är således att bryta med det gamla och staka ut en ny väg, som inte förknippas med det förflutna.

Av denna anledning utgör partiledarvalet den 22 november ett vägval. Frågan är dock på vilken väg Ny Demokrati ska slå in på? Ska partiet söka sig tillbaka till sina konservativa rötter, röra sig högerut och bli ett tydligt oppositionsparti i skarp kontrast till SYRIZA? Eller ska det söka sig mot mitten och skapa en allians Potami och PASOK och bli ett block som kan utmana SYRIZA? Eller väljer partiet att röra sig mer åt i en reformistisk riktning och ge större utrymme åt en marknadsliberal strömning inom partiet?

Det är svårt i dagsläget att sia om vilken väg som Ny Demokrati kommer att välja. Samtliga vägval utgör dock möjligheter för partiet att, i olika utsträckning, ta sig ut ur den politiska återvändsgränd som det befinner sig i. Valet av partiledare kommer dock, med stor säkerhet, ge en fingervisning om vilken väg som Ny Demokrati väljer. Om detta kommer nästa inlägg att behandla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar