tisdag 13 oktober 2015

En ny prövning

På fredag väntar en ny prövning för den nytillträdda regeringen. Då ska den lista reformer som presenterades igår av regeringen röstas igenom i parlamentet. Prövningen har mindre med att göra med regeringens krympande majoritet utan mer att göra med att genomföra dem.

Premiärminister Tsipras står inför en uppförsbacke. Beskedet från Nikos Nikolopoulos att han lämnar Oberoende greker (ANEL) får tydliga konsekvenser för premiärminister Tsipras. Det medför att koalitionsregeringens majoritet krymper med en röst och att marginalen reduceras till fyra röster. Fredagens omröstning framstår således som en prövning.

Då ska nämligen det grekiska parlamentet rösta igenom en lista av reformer och åtgärder som den grekiska staten har kommit överens om att genomföra. Åtgärderna, som man kan läsa mer om i Kathimerini, inkluderar bland annat utfasning av förtidspensioneringar, hårdare straff mot skatteflykt och höjda skatter för uthyrning.

Sannolikt kommer listan att röstas igenom, även om den kommer att röra om regeringen internt, eftersom en rad av åtgärderna går emot en rad ideologiska ståndpunkter. Premiärminister Tsipras trovärdighet står nämligen på spel. Om denne misslyckas att lotsa denna, och följande listor, kommer hans ställning att försvagas. Därmed finns det ett tydligt incitament för Tsipras att säkra att listan röstas igenom på fredag.

Mycket talar även att Tsipras, åtminstone för stunden, även kommer att hantera Nikolopoulos avgång. Nikolopoulos avgång är, för övrigt, troligtvis ingen tillfällighet. Denne anför formellt besvikelse över att ha inte blivit given en ministerpost som en tungt vägande anledning till att han nu väljer att följa en oberoende väg, enligt To Vima. Frågan är dock, i praktiken, i vilken utsträckning insikten att behöva medverka i att rösta igenom en rad politiskt impopulära (men långsiktigt nödvändiga) reformer som fick Nikolopoulos välja att lämna den styrande koalitionen? Nikolopoulos val kan på sikt skapa bekymmer för Tsipras.

Om fyra ledamöter till väljer att följa Nikolopoulos exempel så faller nämligen regeringen. På så vis skapas ett tryck på Tsipras, även om det för närvarande finns en buffert på fyra röster. Utmaningen för Tsipras är att hitta en långsiktigt lösning som medför att regeringen kan genomföra sina åtaganden utan ytterligare avhopp. Det återstår att se hur Tsipras hanterar denna delikata fråga. På fredag kanske vi får ett svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar