tisdag 6 oktober 2015

Om Tsipras val (och kval)

Oktober kan bli en vägledande månad för den återvalda regeringen. En ny budget ska röstas igenom och en rad åtgärder, så kallade milstenar, ska implementeras i enlighet med den överenskommelse som slöts i Bryssel i juli. Åtgärderna kan dock väcka ett internt motstånd och resa frågor hur premiärminister Tsipras hanterar de utmaningar som väntar.

Den tid som nu väntar Grekland kan nog beskrivas som tuff, om man tar del av den budget som presenterades igår av den återvalda grekiska regeringen. Ekonomin väntas krympa med 1,3% i år och med ytterligare 2,3% nästa år. Först 2017 kan, eventuellt, en ljusning skönjas. Dessutom ska besparingar omfattande 6,4 miljarder euro genomföras av regeringen under 2015 och 2016, enligt den genomgång av budgeten som Reuters har presenterat.

Samtidigt ska en rad reformer - 49 stycken till antalet - som syftar till att förbättra förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning röstas igenom parlamentet den närmaste tiden. Några av de 49 reformer som parlamentet ska tillstyrka är:

- att öppna upp stängda yrken
- att avreglera energimarknaden
- att driva på privatiseringar som man kommit överens om
- att intensifiera arbetet med att reformera och förbättra skatteindrivningen

Reformerna är viktiga av flera skäl. De är en förutsättning för den grekiska staten ska få tillgång till de medel som den behöver för att kunna betala av på lån och klara av sina löpande utgifter. Dessutom är de är en del i arbetet med att återkapitalisera de grekiska bankerna; om den grekiska regeringen lyckas med detta kan kapitalkontrollerna hävas, vilket underlättar för en ekonomisk återhämtning. Slutligen är de även viktiga för att återbygga förtroendet gentemot omvärlden. (Det sistnämnda finns det anledning till att återkomma om i ett annat inlägg).

Utmaningen för premiärminister Tsipras framöver är dock inte om reformerna och budgeten ska röstas igenom. Det finns nämligen ett stöd i parlamentet som är tillräckligt stort för att de ska röstas igenom. Det intressanta att följa är hur budgeten och reformerna genomförs. Det är där utmaningen finns.

Även om premiärminister Tsipras har blivit av med de kritiska rösterna i vänsterflygeln Vänstra plattformen, så finns det ett ideologiskt motstånd mot en rad av reformerna. Tsipras själv hör nominellt till denna grupp av motståndare, likaså finansminister Euclid Tsakalotos, som fick förtroendet att kvarstå som minister. Tsakalatos är ledaren för en (mer moderat) falang inom SYRIZA kallad Grupp 53 som formellt en motståndare till de åtgärder som ska genomföras. Uppmärksamheten kommer även att riktas mot energi- och miljöminister Panos Skourletis för att se om denne kommer att följa regeringens linje eller ej. Fler namn kan läggas till. Det finns med andra ord osäkerhet om premiärminister Tsipras ska kunna fullfölja det avtal som denne förhandlade fram i juli.

Även om premiärminister Tsipras har stärkt sin ställning i SYRIZA i och med valresultatet i september, så kan det interna ideologiska motståndet vara en utmaning som väntar. Det många kommer att fråga sig under oktober månad är: kommer Tsipras att vara pragmatisk, eller kommer denne att vara trogen ideologin? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar