måndag 29 december 2014

Nyval

Det blev inte tredje gången gillt. Regeringen misslyckades med att samla de 180 röster (av totalt 300) i parlamentet som behövdes för att dess kandidat till presidentposten, Stavros Dimas, skulle vinna. Därmed faller regeringen. Nyval väntar.

Regeringens vågspel med att tidigarelägga omröstningen till ny president och därigenom stärka dess möjlighet att regera vidare misslyckades. Det är den slutsats som kan dras efter förmiddagens omröstning om ny president för Grekland. Regeringen samlade totalt 168 röster. Det hade behövts 12 stycken till. Detta utfall sänker regeringen.

Resultatet av omröstningen blir att premiärminister Samaras kommer att lämna in sin avskedsansökan och att nyval utlyses. Nyvalet ska i så fall hållas om en månad. Den 25 januari är ett datum som har nämnts.

Konsekvensen av dagens omröstning vad gäller den politiska utvecklingen i landet är ännu för tidig att sia om. Vänsteralliansen och det största partiet i opinionsundersökningarna, Syriza, kan mycket väl vinna det kommande nyvalet men hamna i ett läge som liknar Sveriges.

Ytterligare en konsekvens av dagens omröstning är även att den ekonomiska oron stiger. Atenbörsen har i skrivande stund fallit med 11%. Räntan för den tioåriga statsobligationen har stigit till 9 procent. Det är ett tecken på att osäkerheten stegras.

Oron för vad som kommer att ske i Grekland kan lätt komma att spridas till övriga Europa. 2015 kan mycket väl bli ett år då den långvariga skuldkrisen i Europa åter igen gör sig påmind.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar