tisdag 23 december 2014

Närmare men fortfarande långt ifrån

Ett fall framåt och ett försök kvar. Så kan man kort sammanfatta den andra omröstningen till ny president för landet.

168 parlamentsledamöter valde tidigare idag att lägga sin röst på regeringens kandidat till ny president. Det är åtta stycken fler än vid den föregående omröstningen. Det var dock alldeles för lite.

Det var nämligen en bra bit ifrån de 200 stycken röster som hade behövts för att Stavros Dimas hade kunnat utropas som ny president och efterträdare till den avgående presidenten, Karolos Papoulias. Det är således fortfarande inte tillräckligt, men dock ett fall framåt, sett ur regeringens synvinkel. Nyval är dock fortfarande ett högst reellt hot/möjlighet.

Utsikterna för att nyvalsscenariot inträffar har dock börjat minska. Med 168 röster i ryggen betyder detta att regeringen bara behöver 12 stycken röster till i samband med den tredje och sista omröstningen, eftersom tröskeln för att kunna bli vald då sänks till 180 röster. Samtidigt är det 12 röster som kan bli svåra att samla.

För att säkra Dimas nominering till president behöver regeringen göra något för att vinna över röster från oppositionen. Någon form av uppgörelse behöver nås. Helgens utspel från premiärminister Antonis Samaras kan ses som ett sådant initativ till en så kallad politisk kohandel.

Samaras utlovade nämligen i söndags att val ska hållas senast vid utgången av 2015 (istället för först 2016, då ordinarie val senast bör hållas) och att en reformering av den grekiska konstitutionen genomförs, för på så vis nå en kompromiss mellan partierna i parlamentet och därmed undvika att politisk och ekonomisk oro drabbar landet. Samaras ord får i första hand sägas vara riktade mot Demokratisk vänster och Självständiga greker i andra hand. Dock har inviten nobbats av båda partier, någots som med emfas blev tydligt idag efter att omröstningen hållits och båda partier röstat emot.

Detta utfall betyder att spänningen stiger. Insatserna har nu höjts för samtliga parter i det chickenrace som för närvarande pågår.

Det ökande politiska trycket kan få en del att dra sig ur. Så har redan skett. Strax innan dagens omröstning hölls meddelade Niki Founta, ledamot för Demokratisk vänster, att hon lämnar sitt parti. Om Fountas avhopp följs av andras kan det få oanade konsekvenser när den sista omröstningen hålls den 29 december. Räkna med fler turer innan dess.

Med detta sagt vill jag önska alla läsare av denna blogg en god jul. Vi ses igen när den sista omröstningen hålls.

Ta leme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar