onsdag 17 december 2014

Dagen P

Idag är det dagen P, som i presidentval. Utsikterna för att regeringens kandidat till posten som president, Stavros Dimas, ska vinna omröstningen ser små ut. Samtidigt ökar intresset från omvärlden.

Det krävs 200 röster för att regeringens kandidat ska vinna omröstningen i parlamentet. I dagsläget samlar regeringen 161 stycken, det vill säga 155 från de egna leden samt 6 stycken röster från oberoende parlamentsledamöter (se även bild nedan). Det betyder att regeringens kandidat inte kommer att passera det nålsöga som parlamentet utgör. För detta behövs, som sagt, åtminstone 200 stycken röster.

 

Dagens omröstning är det första försöket att rösta igenom en presidentkandidat. Misslyckas det återstår två försök till. Vid den tredje försöket sänks tröskeln till 180 röster. Även vid denna nivå är utsikterna små för regeringen (övertalningsförsök pågår dock ständigt). Då återstår nyval. I så fall sker kommer detta besked att lämnas ungefär samtidigt som den svenska regeringen formellt utlyser nyval.

Samtidigt ökar omvärldens engagemang i presidentvalet. Kommentarer har kommit från EU-håll om vilket utfall i presidentvalet som är önskvärt. Börskurserna i Atenbörsen har under den förra veckan fallit, då investerare drar sig ur. Räntorna för grekiska statskuldsväxlar har stigit, i och med att omvärlden ser en tilltagande politisk risk i landet. Tal om en grexit kan åter höras. Det ligger med andra ord en hel del i potten. Räkna med att omröstningen kommer att följas med intresse både inom och utom Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar