onsdag 9 januari 2013

2 borta. 14 kvar

Läget spetsas till lite till. Uteslutningen av två parlamentsledamöter från Demokratisk vänster (DIMAR) innebär att den styrande regeringskoalitionen bara har 14 mandats marginal. Passeras denna gräns tappar nämligen regeringen sin majoritet i parlamentet. Koalitionens framtid avgörs av det som sker hos dess minsta partner.

Att Odysseas Voudouris och Paris Moutsinas uteslöts är förvisso förståeligt, sett ur DIMARs synvinkel. De två parlamentsledamöterna har tidigare avvikit från partilinjen vid ett antal tillfällen. I längden undergrävs ett partis ställning om dess företrädare avviker från den politik som partiet vill föra. Uteslutningen beseglades i praktiken i och med att två ledamöterna ställer sig bakom oppositionspartiet Syrizas krav på att uttreda hur Lagardelistan har hanterats (vilket man kan läsa mer om här). Således exit Voudouris och Moutsinas.

Att utesluta är enkelt. Att regera är desto svårare. Uteslutningen för nämligen med sig en handfast utmaning för hela koalitionen: majoriteten har reducerats med två snäpp till. Från att ha haft 179 mandat i början av mandatperioden (juni 2012) samlar koalitionen (vid skrivande stund) 164 mandat (av parlamentets 300). Det blir allt svårare att regera när majoriteten krymper. Om den här takten skulle hålla i sig är det inte helt osannolikt att nyval utlyses inom ett halvår.

Även om detta scenario inte är sannolikt i dagsläget är det de facto ett problem. Såväl Ny Demokrati och PASOK är beroende av DIMAR. Beroende på tidigare avhopp så kan de två partierna tillsammans inte nå upp till en parlamentarisk majoritet. Koalitionen både står och faller med DIMAR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar