onsdag 6 juni 2012

En talande tystnad

Trots att radiotystnad råder för närvarande och fram till valet den 17e juni går det ändå att höra vad som sägs. Vallagens restriktioner om att inga opinionsundersökningar får offentliggöras får anses vara överspelade i och med förekomsten av sajter som Harvantics och Google, vilka mäter aktiviteten inom sociala media och andra kanaler, kartlägger utvecklingen av followers, likes och mentions samt skissar trender och sökbeteenden. Dessa verktyg kan ge en fingervisning om intresset kring de olika partierna i Grekland. Även om det råder radiotystnad, så fortsätter det att pratas politik.

Gavagai har för denna blogg, Politik i Grekland, låtit mäta vad sägs just nu kring ett antal partier i Grekland. Resultatet presenteras här nedan. Ett par förklarande ord kan vara på sin plats. Mätningen genomfördes under den förra veckan. Den andra bilden är hämtad från i söndags. Tagna tillsammans visar de en hel del om vad som sägs. Graferna här nedan visar frekvens, positiv och negativ stämning samt oro. De fångar även in trender för samtalet.

Undersökningen nedan är fokuserad på fyra partier. Ny Demokrati (ND), Pasok, Syriza och Demokratisk Vänster (Dimar) spelade alla en nyckelroll i försöken att bilda regering efter valet i maj. Mycket pekar på att strålkastarljuset återigen kommer att riktas mot just dessa efter valet i juni. 
(Klicka på bilden för att förstora den)


Vad säger då graferna? Det mest i ögonfallande resultatet visar på att det politiska samtalet i mångt och mycket kretsar kring Syriza. Det är förståeligt. Från en perifer position har Syriza under 2012 hamnat i centrum av det politiska landskapet. Det återstår att se om partiet i valet om tio dagar kommer att nå fram till samma resultat som den senaste opinionsundersökningarna pekat på. Av de fyra partierna generar Syriza starkare emotioner. Det gäller framför allt oro. Det kan komma att spela in på valresultatet.


För Ny Demokratis del så har partiet gått från att ha en knapp övervikt av positiva åsikter över negativa till ett jämviktsläge. Pasok har å sin sida gjort en omvänd resa, från övervägande negativa åsikter till ungefär lika mycket positiva som negativa åsikter.


Demokratisk vänster för en mer undanskymd tillvaro, än så länge. Att partiet ändå tas med i mätningen beror mycket på att det kan spela en vågmästarroll framöver. I ett läge där inget parti ensamt kan få egen majoritet kan det fälla avgörandet. Av denna anledning är det motiverat att följa vad som sägs av dem och om dem. 
Allt talar. Även tystnad.


Uppdatering 7 juni: Så här ser mätningen ut när de elva största partierna för närvarande i grekisk politik tas med. Syriza tar upp en hel del uppmärksamheten hos de grekiska väljarna, följt av Ny Demokrati.


 (Klicka på bilden för att förstora den)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar