torsdag 3 september 2015

Mot ett val med många frågetecken

Den nedåtgående trenden för SYRIZA fortsätter. Igår kom förmodligen den första mätningen (av GPO) som visar att SYRIZA inte längre är största parti. Om dessa opinionssiffror står sig ända fram till valet, så kommer förmodligen försöken att bilda regering att bli komplicerade. 

En brasklapp är på sin plats. Kanske till och med två kan behövas. Den första brasklappen är att det är två och en halv vecka kvar till valet. Mycket kan komma att hända tills dess. Den andra lappen vill intyga att det finns en hel del osäkerhet i opinionen: andelen osäkra väljare pendlar mellan 12,5%-25% beroende på mätning. Hur dessa osäkra väljare bestämmer sig för att rösta kan påverka utfallet av valet. Opinionsmätningarna bör därför betraktas mer som ett slags riktningsförändringar för de olika partierna snarare än som exakta positionsangivelser. Ändå kan man redan nu ana att försöken att bilda regering kommer att bli komplicerade.

Egen majoritet för SYRIZA framstår som osannolik. 
Dagens opinionssiffror pekar på att Alexis Tsipras kommer att få svårt bilda regering på egen hand. Visserligen får i det grekiska valsystemet det parti som blir störst 50 mandat i bonus. Men även med dessa mandat räcker det nog inte till för Tsipras att samla till en majoritet på åtminstone 150 mandat. För att så ska ske bör partiet samla in uppemot 35% av rösterna samt att en rad partier hamnar utanför parlamentet, men det är svårt att räkna hem även en sådan kalkyl när osäkerheten är så pass stor och opinionen börjat vända nedåt. Det man kan nog säga i dagsläget är att Tsipras förmodligen inte har räknat med denna händelseutveckling när han avgick och banade vägen för ett nyval.

Högst osäkert med en koalition SYRIZA-Oberoende greker. 
I den ovannämnda mätningen balanserar Obereonde greker (Anel) precis på treprocentsspärren. Därmed är det högst oklart om det blir en repris av koalitionen mellan SYRIZA och Oberoende greker. Mandaten saknas för en sådan koalition. Det visas av bilden här ovan, som har omvandlat GPOs opinionsiffror till mandat.

Minoritetsregering kan uteslutas.
Alexis Tsipras valde att avgå som premiärminister eftersom denne, på grund av revolten i hans egen parti, var beroende av oppositionen för att få igenom regeringens politik i det grekiska parlamentet. Att Tsipras efter valet återigen skulle acceptera att bli beroende av oppositionens stöd kan därför uteslutas. Förmodligen lär en ny valomgång bli följden om en sådan situation uppstår.

Frågetecken kring koalitionsregering mellan SYRIZA och ND+PASOK+Potami 
Dagens opinionssiffror pekar mot ett scenario där en koalitionsregering mellan SYRIZA och ND+PASOK+Potami kan bli aktuell. Dessa partier har nämligen under juli och augusti röstat igenom det tredje programmet av reformer och stödlån. Mycket talar för att det skulle finnas en gemensam grund för en koalition som skulle kunna fortsätta reformerna av den grekiska ekonomin inom ramen för det tredje programmet. Det finns dock ett krux. Alexis Tsipras har uteslutit ett sådant samarbete. Det skulle behövas en rejäl u-sväng av Tsipras för att en sådan koalition ska uppstå och dessutom bestå. Sedan tidigare finns det dessutom starka antipatier mellan SYRIZA och de tre nämnda oppositionspartierna. Därför är detta scenario mindre troligt, även om det finns en logik.

Frågetecken även kring koalitionsregering mellan ND+PASOK+Potami 
Kommer valvindarna att fortsätta att blåsa i samma förliga riktning för oppositionen? Det är förmodligen den fråga som många ställer sig för närvarande. För att en koalitionsregering mellan ND+PASOK+Potami ska bli aktuell behöver förmodligen Ny Demokrati bli största parti. Dessutom behöver de tre partierna tillsammans samla åtminstone 150 mandat. Utöver detta behöver de tre partierna komma överens om att bilda en koalitionsregering. Det är inte givet att så sker. Väl värt att komma ihåg är att det finns en historisk rivalitet mellan Ny Demokrati och PASOK. Relationen mellan partierna har nog inte heller hämtat sig efter alla slitningar under koalitionstiden 2012-2014, som ännu är färska i minnet. Många pusselbitar behöver med andra ord falla på plats för att en sådan koalition ska kunna bildas. (Denna ekvation har för övrigt inte heller tagit med i beräkningen hur SYRIZA kommer att agera). Sammantaget finns det många frågetecken även kring detta scenario.

En ny valomgång kan inte uteslutas.
Om dagens opinionssiffror står sig pekar mycket på att försöken att bilda en regering efter valet kommer att bli komplicerade. Därför kan det inte uteslutas att det behövs en ny valomgång för att skapa ett tydligare underlag för en regering.

Det är dock en öppen fråga vad väljarna tycker om att återigen behöva gå till valurnorna. Hittills i år har de grekiska väljarna i snitt fått gå till vallokalen var tredje månad. Det är förmodligen något av ett demokratiskt rekord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar