tisdag 3 december 2013

En månad av prövningar

Den förste januari blir Grekland nytt ordförandeland i EU. Om knappt trettio dagar får vi veta vem som svingar ordförandeklubban när det första mötet hålls. December månad är en period av prövningar.

Årets sista månad kan bli den mest intensiva månaden på mycket länge. Åtminstone för   koalitionsregeringen i Grekland. För regeringen väntar denna månad nämligen något som kan liknas vid en balansgång på en slak och vinglig lina.

Å ena sidan behöver regeringen inför den så kallade "trojkan" (be)visa att Grekland reformarbete pågår enligt plan, så att landet kan fortsätta få ekonomiskt stöd/lån.

Å andra sidan behöver regeringen få igenom ett antal nyckelpropositioner i parlamentet (av vilka 2014 års budget är den allra viktigaste). Det kan bli svårt att hitta balansen. Och att hålla den hela vägen ut.

Den förstnämnda prövningen ser ut att bli nyckfull. Relationen mellan trojkan och regeringen är för närvarande ansträngd. Samtalstonen är tidvis spänd. Samtalen kan mynna ut i ytterligare krav på besparingar av den grekiska regeringen. (Ett sådant krav har varit huruvida fastigheter på ett värde understigande 200 000 euro inte längre ska kunna undantas från utmätning; vilket kan få sociala följder).

Detta scenario är något som regeringen söker undvika. Ytterligare besparingskrav från trojkan kan nämligen leda till ytterligare besparingar i budgeten. Följden av ytterligare besparingar skulle mycket väl vara att regeringskoalitionen tappar ytterligare mandat i parlamentet. Detta kan resultera i att regeringen faller och att nyval hålls.

Även detta scenario är något som regeringskoalitionen söker undvika. Situationen som den befinner sig i är prekär. För närvarande samlar den 154 (av 300) mandat. Demokratisk vänster lämnade koalitionen i somras. Ytterligare mandat har tappats, nu senast när Theodora Zakri röstade med oppositionen i ett misstroendevotum för ett par veckor sedan och som följd av detta uteslöts. Det finns en tydlig risk för ytterligare avhopp.

Med andra ord, regeringens utsikter inför den senare prövningen är, om inte dystra, så åtminstone utmanande. Imorgon, den fjärde december, ska regeringen söka få igenom en höjd fastighetsskatt. Några dagar senare, den åttonde december, ska 2014 års budget antas.

Som om detta inte är utmaning nog söker oppositionen skapa opinion för nyval. Försök att locka över koalitionsledamöter till sin sida pågår.* Opinionen står och väger. (I en mätning av Kapa tyckte 56,6% att regeringen ska ges mer tid, medan 38,5% vill att nyval skall hållas).

Det kan således bli en svår balansgång för regeringen. Trojkan behöver övertygas. Likaså de egna i parlamentet. Om en månad får vi se i vilken utsträckning regeringen har lyckats, eller misslyckats.


* Mer om detta i ett kommande blogginlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar