tisdag 4 december 2012

Venizelos dilemma

Den snäva marginal som den grekiska koalitionsregeringen samlar ihop blev igår lite smalare. Beskedet att den förre hälsoministern Andreas Loverdos hoppar av Pasok för att istället starta ett eget parti leder fram till två slutsatser: läget för partiordförande Venizelos är numera än mer ansträngt; utsikterna för att koalitionsregeringen håller samman påverkas. Loverdos avhopp kan, tillsammans med andras, sätta igång en kedjereaktion som leder till regeringens nuvarande kris växer.

Att Loverdos lämnar Pasok leder till att partiet numera står med ett mandat mindre. Detta i sig skulle inte vara någon större nyhet om det inte vore för att Loverdos besked bildar det åttonde avhoppet från Pasok sedan valet i juni. Pasok har (i skrivande stund) 25 mandat. Det betyder att partiordförande Venizelos problem växer samtidigt som hans bas krymper. Pasok, det parti han leder, är nämligen idag ett parti i spillror. Snart kan även spillrorna försvinna.

Venizelos står därmed inför ett dilemma: hur ska han behålla initiativet internt, samtidigt som han kan hålla sams med koalitionsregeringens övriga medlemmar. Utan koalitionen riskerar Pasok - i nuvarande läge - att utplånas. Som medlem i koalitionen begränsas manöverutrymmet politiskt. Läget blir allt mer ansträngt för Venizelos.

Venizelos problem är även koalitionens. Den marginal på 29 mandat som regeringen har gentemot oppositionen har minskats med 8.*  Fortsätter avhoppen kan läget bli så pass ansträngt att hela koalitionen faller samman. På så vis kan Loverdos avhopp komma att sätta igång en kedjereaktion.

Läget ser inte heller att förbättras framöver. I denna nya novembermätning från VPRC är opinionsstödet för Pasok nere på 5% Därmed är Pasok i dagsläget det minsta partiet som återfinns i det grekiska parlamentet. Demokratisk Vänster samlar i sin tur ett stöd på 5,5%, vilket gör det till det näst minsta partiet som representeras i parlamentet. Detta kan leda till att de båda partierna, i synnerhet Pasok, förmodligen känner ett behov att profilera sig gentemot de övriga partierna i koalitionen, främst Ny Demokrati.

Samtidigt finns det anledning till att låta läget bero. Avhopp har även skett tidigare i den grekiska politiken  Demokratisk vänster bildades en gång tiden från en samling ledamöter som hade koppling till Pasok. Samma kan även sägas om Oberoende greker, som knoppades av från Ny Demokrati. Det är inte ovanligt att avhoppare återförenas till det parti som de lämnat. Dora Bakoyanni återvände till Ny Demokrati, och suspenderade även sitt eget parti som hon bildat, i samband med valet i juni.

Om detta, sistnämnda scenario blir verklighet är ännu oklart. Osvuret är nog, som det brukar heta, bäst.

*  Läget blir inte lättare av att koalitionens tredje partner, Demokratiskt Vänsterifrågasatt delar av uppgörelsen som koalitionen presenterat i samband med budgeten (exempelvis inom arbetsrätt) och även hotat att hoppa av. Venizelos huvudvärk är med andra ord även premiärminister Samaras (som även har sina egna bekymmer inom sitt parti)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar