onsdag 5 december 2012

Grekland sjunker i ranking

Grekland återfinns på en bottenplats bland EU:s 27 medlemsländer i kampen mot korruption. Transparency Internationals årliga rapport som publicerades idag visar nämligen att Grekland hamnar på plats 94, och sist bland EU:s medlemmar i institutets globala korruptionsidex . I botten bland Europas länder hamnar Grekland även i Världsbankens Doing Business Report. Det återstår mycket arbete för den grekiska politikerna och -staten för att återställa ett sargat förtroende och återskapa ett gynnsamt näringslivsklimat.

Rapporten från TI bekräftar att den grekiska staten har en grannlaga uppgift framför sig. Det betyder även att en av dess tjänstemän, Leandros Rakintzis, kommer att ha en nyckelroll även framöver.

Rakintzis har förmodligen det mest otacksamma (och sannolikt ett av de allra viktigaste) jobbet i Grekland. Om Rakintzis, med flera lyckas med sitt arbete, kan han hjälpa den grekiska staten att spara in drygt 600 miljoner euro. Per år. Här kan du läsa mer om Rakintzis utmaning.

Förekomsten av korruption är en av de faktorer som påverkar näringslivsklimatet i ett land. Därför är det förståeligt att Grekland återfinns på plats 78 - och därmed sist - av Europas länder i Världsbankens senaste Doing Business Report. Det bör nämnas att Grekland i år klättrar 22 placeringar. Grekland får rent av beröm som en av de tio ekonomier som förbättrats allra mest under året. Samtidigt återstår mycket arbete, vilket rapporten uppmärksammar på följande vis:
"Part of the solution to high debt is the recovery of economic growth, and there is broad recognition that creating a friendlier environment for entrepreneurs is central to this goal."
Kampen mot korruption och för ett bättre näringslivsklimat går hand i hand. Löser man det ena, hjälper man det andra.

Här är för övrigt de länder som återfinns i botten och i toppen av TI:s rankinglista:

Mest korrupt:

174 Somalia

174 Nordkorea

174 Afghanistan

173 Sudan

172 Myanmar (fd. Burma)

170 Uzbekistan

170 Turkmenistan

169 Iraq

165 Venezuela, Burundi, Chad och Haiti

Minst korrupt: 

9 Holland

9 Kanada 

7 Norge 

7 Australien

6 Schweitz

5 Singapore

4 Sverige 

1 Nya Zealand

1 Finland

1 Danmark 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar