tisdag 11 december 2012

Upp som en sol...

Den som vill se ett exempel på dynamiken inom grekisk politik bör gärna titta närmare på Oberoende greker (Anexartiti Ellines). Partiet knoppades av från Ny Demokrati så sent som i februari i år. Det marscherade raskt fram och lyckades kort därefter ta sig in det grekiska parlamentet som fjärde största parti i valen i maj och juli med ett stöd på 7,5% . Partiets ordförande, Panos Kammenos, profilerade sig som en utpräglad kritiker av memorandumet och EU och fick ett gensvar i opinionen. Nu verkar partiet stå inför en begynnande kris som rent av kan hota partiets fortsatta existens.

Panos Kammenos och Oberoende greker kan till vis del liknas vid en spegelbild till Alexis Tsipras och Syriza. Båda har med relativ framgång pejlat den grekiska opinionen och siktat in sig på missnöjet med memorandumet (överenskommelserna om besparingar och reformer som Grekland förbundit sig till). Båda har med framgång lyckas knyta till sig väljargrupper som tidgare stött Ny Demokrati respektive Pasok. I samband med valen i år talades till och med om att bygga en regeringskoalition där Syriza och Obereonde greker (i kombination med Demokratisk vänster) förenade i gemensam opposition mot memorandumet.

Att mandaten inte räckte till är en grundläggande orsak att det blev som det blev. En annan orsak är att det formellt finns stora sakpolitiska skillnader mellan partierna. Pasok och Ny Demokrati ligger, retoriken till trots, exempelvis närmare varandra politiskt än vad Syriza och Oberoende greker gör.

Ytterligare en orsak till att ingen regeringskoalition inte blev av är frågan om Tsipras och Kammenos skulle fungera ihop. Oberoende greker är till stor del Kammenos egen skapelse; det är Kammenos som styr och ställer.

Det är här som roten till krisen kan skönjas. I måndags träffades partiets övriga tjugo parlamentsledamöter för att ställa frågor om vilken politik partiet ska föra inom olika områden. Kammenos lämnade mötet. Dagen därpå uteslöts Yannis Manolis, en av de parlamentsledamöter som hade ställt frågor till Kammenos i samband med mötet. Lite senare samma dag avgick partiets talesperson Christos Zois, i protest mot Kammenos agerande. "Jag gav upp hoppet", sa Zois i ett uttalande.

Partiet kan snart börja vackla, detta trots att partiet för närvarande står relativt stilla i opinionen (6,5% i november enligt denna mätning från november). Frågorna växer om partiets framtid. I mångt och mycket är Obereonde greker ett enfrågeparti: det har drivit kritiken mot memorandumet, EU och dess olika företrädare till sin spets.

Det är mycket möjligt att fokuseringen på en fråga och Kammenos ageranden (inte minst när uppgifter som dessa dyker upp) som bidragit till att partiets ledamöter nu gör uppror, tvistar sinsemellan och hoppar av. Det kan gå fort i grekisk politik. Ibland riktigt fort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar