lördag 3 november 2012

Ett parti i spillror

Det är ett ras av enorma mått. Och det har hänt inom loppet av ett par år. PASOK, det parti som under fyra decennier dominerat grekisk politik, är idag en krympande skugga av sitt forna jag.


I valet 2009 röstade nästan 44% av väljarna på PASOK och förde fram partiet till makten. Knappt tre år senare började marken gunga under fötterna. I valet i maj 2012 röstade drygt 13% på partiet. Hade val hållits idag, hade knappt 5,5% av väljarna lagt sin röst på partiet; ett fall motsvarande 87,5% jämfört med valet i 2009. PASOK är idag i ett parti i spillror.Många är anledningarna till partiets ras. De har gåtts igenom i tidigare inlägg på denna blogg. Det räcker att nämna skuldkrisen och (den kritiserade) hanteringen av den som en av anledningarna till partiets ras. 

En annan, mindre uppmärksammad anledning, är att proppen verkar ha gått ur inom partiet: valet i maj 2012 medförde att 119 ledamöter tappade sin plats i parlamentet jämfört med valet 2009. I valet i juni tappade ytterligare 8 ledamöter sin plats. Partiets ordförande Evangelos Venizelos ledarskap har blivit ifrågasatt knappt ett halvår efter det att han tog över efter Georgios Papandreou.

Pressen fortsätter att öka. Den budget som nu ska passera parlamentet i veckan som kommer ser ut att bli en svår prövning för Venizelos. Budgeten har skrivits i linje med det memorandum och de ständigt pågående förhandlingar som Grekland för med EU, ECB och IMF. Budgeten medför ytterligare besparingar och omvandlingar av bl.a. arbetsrätt. Det är en budget som till stor del går emot den politik som PASOKs traditionellt har fört. Föga överraskande knotas det internt i partiet. Ett uppror är på väg att blossa upp. 

I skrivande stund förfogar Venizelos i teorin över 41 ledamöter i riksdagen. De blir dock i praktiken allt färre. Michalis Kassis är en av de ledamöter som häromveckan deklarerade att han lämnar PASOK. Mariliza Xenogiannakopoulou är en annan. Istället blir de två politiska vildar i parlamentet. Fler kan följa med. Tidigare under oktober månad har 17 stycken andra PASOK-ledamoter röstat emot ett förslag om att sälja av statliga tillgångar som den koalitionsregering (i vilken PASOK är en medlem i) lagt fram. Det underminerar Venizelos position ytterligare. 

Samtidigt har Venizelos ett trumfkort som han kan ta fram. Han vet att utan PASOK faller regeringen. Han vet även att partiet kan splittras helt om han blir bortröstad som partiordförande och en maktstrid bryter ut internt. Det kan ge Venizelos ett visst andrum.

PASOKs situation visar på ett väldigt tydligt sätt den slaka linan längs med vilken den grekiska koalitionsregeringen dansar sig fram. Det politiska livet i Grekland saknar uppenbarligen inte spänning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar