onsdag 19 oktober 2016

Nygamla utmaningar

Efter en tids uppehåll återvänder de internationella långivarna till Grekland för att se hur den grekiska regeringen lever upp till sina åtaganden. Regeringen befinner sig under fortsatt tryck

Denna gång är det, som bland annat SR rapporterar, reformer inom arbetsmarknadsområdet som långivarna kommer att rikta sitt fokus. Genomförandet av reformer ör avgörande för att regeringen ska kunna kvittera ut pengar - pengar som behövs för att betala tillbaka på lån och för att den grekiska staten ska kunna genomföra sina åtaganden gentemot medborgarna. Reformtakten är dock trög. Detta enligt kreditratingbolaget Fitch, som lämnar denna kommentar till Reuters:

"Progress in meeting the milestones has been slower than expected, even though they are less demanding than the earlier measures required under the first program review, such as pension and income tax reform. We think this reflects the Greek government’s competing policy priorities and relatively weak domestic political ownership of the program"

Därmed dröjer sig frågan kvar hur den grekiska regeringen ska kunna klara av att hålla sina löften. Jämfört med valet i september 2015 befinner sig regeringspartiet SYRIZA i klar motvind. De senaste mätningarna från ALCO (14 oktober) visar att partiet samlar 15,1% av väljarstödet. Väljarna är med andra ord missnöjda.

Premiärminister Tsipras, som befinner under fortsatt tryck både från långivarna och från väljarna, riktar för närvarande sina förhoppningar till skuldlättnader. Han har vid ett flertal tillfällen fört upp frågan och nämner att Grekland är på väg att hålla sin del av avtalet gentemot de internationella långivarna. Därmed skulle landet kvalificera sig för lättnader av sin skuld. Skulle skuldlättnader komma till stånd, så skulle det ses som en politisk framgång för premiärministern. Det skulle möjligen ändra på de rådande stämningarna i väljarkåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar