tisdag 17 maj 2016

Ny omröstning, ny prövning

En ny viktig omröstning väntar kommande söndag. Det är troligt att regeringen Tsipras består den kommande prövningen trots intern opposition. Frågetecken har dock uppstått om de ekonomiska följderna av den kommande omröstningen.


En ny vecka, en ny prövning väntar för den grekiska regeringen. Kommande söndag ska det grekiska parlamentet rösta om ett ekonomiskt paket som bland annat består av höjda skatter och höjd moms (vilket Reuters, bland andra, rapporterar om). Utfallet av omröstningen är kritiskt för premiärminister Tsipras. Det kan avgöra om den grekiska staten kan kvalificera sig för en utbetalning från de internationella långivarna, som kommer att sammanträda två dagar senare för att utvärdera om Grekland klarat av sitt beting. Ett misslyckande innebär troligen att en hotande likvidetskris blir till verklighet.

Basscenariot är att premiärminister Tsipras består söndagens omröstning trots tecken på intern opposition. Liknande farhågor restes nämligen inför den kritiska omröstningen för drygt en vecka sedan om den grekiska koalitionsregeringen skulle kunna hålla ihop. Då följde samtliga 153 ledamöter som hörde till SYRIZA och Oberoende Greker partilinjen. Nu är det därför rimligt att anta att partilinjen kommer åtföljas åter igen, särskilt som ett nyvalsscenario - vilket skulle bli följden om inte Tsipras förmår att hålla ihop sin koalition - troligen innebär ett maktskifte.

Det finns dock tecken på intern opposition i premiärministerns parti. Ett möte kommer att hållas idag, tisdag, för att stävja tendenserna till oro, som Kathimerini noterar:
Tsipras is to chair a session of SYRIZA’s parliamentary group on Tuesday to discuss the measures, and the mechanism, in more detail. Tsakalotos [finansminister och informell ledare för Grupp 53, min anmärkning] will be tasked with overcoming the objections of members of SYRIZA’s Group of 53, a radical faction within the party to which he belongs.
Det är inte säkert att Tsipras kan hålla ihop de olika falangerna inom SYRIZA. Därför finns det anledning att följa utfallet av söndagens omröstning.

Oro finns även kring vad de olika åtgärderna som ska röstas igenom kommer att innebära för möjligheterna till ekonomisk återhämtning. Om förslaget att höja momsen till 24% röstas igenom på söndag kommer det innebära att Grekland kommer att ha den näst högsta moms-satsen i EU (se bild nedan). Enbart Sverige har högre moms. Grekland har för övrigt rankats som det land som har den högsta beskattningen för små- och mellanstora företag enligt OECD. Risken är därmed överhängande, om förslagen röstas igenom på söndag i parlamentet, att den ekonomiska återhämtningen dröjer ytterligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar