torsdag 27 november 2014

En resa mot bättre vetande?

Medan de båda koalitionspartierna förhandlar med trojkan i Paris drar oppositionspartiet Syriza ut på en roadshow utomlands för att övertyga investerare. I båda fallen har komplikationer uppstått.

Företrädare för den grekiska regeringen befinner sig för närvarande i Paris för att förhandla med trojkan (EU, IMF och ECB) om att avsluta det memorandum som Grekland följer. Ett snabbt avslut skulle stärka regeringens utsatta position och öka utsikterna att regera visare efter 2015 års presidentval.

Det var i alla fall tanken. Förhandlingarna har inte gått regeringens väg. Nu väntar förmodligen nya förhandlingar och ett fortsatt åtföljande av memorandumet. Det skapar fortsatt huvudvärk för regeringen. Det  underminerar även den bild som regeringen försöker måla upp att en ekonomisk vändning är på väg.

Ungefär samtidigt har två företrädare för Syriza rest till London för att träffa investerare och berätta om partiets ekonomiska politik. Syftet är att öka partiets trovärdighet.

Det gick inte riktigt som det var tänkt. Rubriker som denna var förmodligen inte var de båda företrädarna för Syriza hade tänkt sig. Det orsakar fortsatt huvudbry för Syriza i ett politiskt område som är strategiskt viktigt och som väljarna inte är övertygade om när det gäller Syrizas kompetens.
 
Komplikationer har med andra ord uppstått i båda fallen, vilket gör det svårare att sia om hur det politiska läget kommer att utvecklas. I nuläget ser det däremot ut på följande vis:

Syriza: 23,9%
Ny Demokrati 19,6%
Potami 7,5, %
KKE 5,0%
Gyllene gryning 4,9%
Pasok 4,9%
Självständiga greker 3,1%

Källa: MRB (22 november) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar