fredag 31 oktober 2014

Ekonomiska utmaningar

Den grekiska regeringen strävar efter att kunna lämna memorandumet och dess krav i förtid. Syftet är att kunna stärka chanserna vid ett eventuellt nyval under 2015. Det finns tveksamheter kring den strategin.Grafen ovan är problematisk för regeringen. Den är hämtad från The Economist och visar på ett barskt företagsklimat. För att få ner den rekordhöga arbetslösheten (som ligger på runt 27%) behöver den ekonomiska aktiviteten stiga. Det blir svårt att få höja temperaturen när det är svårt för företagen att bedriva affärer, särskilt när företagsklimatet är bottenfruset.

Svårigheter möter även privatiseringsprogrammet som landet genomför som ett led av memorandumet. Det har svårt att nå upp till målsättningar vad gäller intäkter. Kontinuitet har saknats: TAIPED, som är akronomynen för den myndighet som satts upp för att genomföra programmet, har ett åtminstone tre chefer lämna sin post inom en relativt kort tidsrymd. Frågan är om dess nuvarande chef, Paschalis Bouchoris, blir den senaste att lämna. I denna artikel kan man läsa mer om de utmaningar som denne möter.

Förutsättningarna för att regeringens strategi ska lyckas förefaller vara små. Att lämna memorandumet skulle bland annat medföra svårigheter att låna till samma gynnsamma villkor som under memorandumets hägn. Den slutsatsen har marknaden dragit. Sedan regeringen presenterade sina planer har börsen backat under dramatiska former. Det återstår att se hur denna utveckling kommer att påverka regeringen. Kommer den att lägga om kursen eller surra sig fast vid sin strategi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar