torsdag 10 april 2014

Väntar volatila tider?

Med knappt en halv månad kvar till valen i Grekland blir läget, återigen, mer volatilt.

För första gången på flera år säljer den grekiska staten idag obligationer på den internationella kapitalmarknaden. Dagens händelse kan ses av den grekiska regeringen som en återgång till en mer normal tillvaro, ett konkret resultat av saneringspolitiken, och en fjäder i hatten inför de stundande lokalvalen. Så var i alla fall tanken.

Tidigare idag sprängdes nämligen en bilbomb utanför Bank of Greeces lokaler i centrala Aten. Lyckligtvis skadades ingen, enligt uppgift från den grekiska polisen. Det är dock en brutal påminnelse om att den turbulens som omgivit landet långt ifrån har lugnat ner sig.

De två händelserna är signifikativa för läget i Grekland: (modesta) framgångar varvas med kännbara bakslag. Frånvaron av spektakulära yttringar, såsom massdemonstrationer, strejker och andra utåtriktade aktiviteter har fört med sig att landet sakta försvunnit ut ur strålkastarnas sken.

Det betyder dock inte att krisen har klingat av. Långt ifrån. Mer än 27% av landets arbetsföra befolkning är arbetslös. Nästan  sex av tio unga går utan jobb. UNICEF rapporterar om att en halv miljon barn har drabbats av fattigdom. Amnesty riktar kritik mot landets rättsväsende. Läkare utan gränser (MSF) uppmärksammar flyktingars prekära situation. Krisen kvarstår, lika akut som innan.

Dock är den mest akuta fasen krisen sannolikt på väg att nå ett slut: dagens försäljning av obligationer, de nyligen avslutade förhandlingarna med trojkan (dvs. EU, ECB och IMF) om ett åtgärdspaket, samt de  aktuella rapporterna om att den grekiska statens vid årskiftet de facto visat ett primärt överskott i räkenskaperna pekar på att den värsta fasen av krisen är över.

Lägg därtill att det kommer rapporter om att den för Grekland viktiga turistnäringen har en rekordsäsong att vänta, så börjar framtiden se lite mer ljus ut än innan.

Dock är det mer sannolikt att läget blir mer volatilt inför de stundande valen. För drygt en vecka sedan klarade sig koalitionsregeringen, med en lövtunn marginal, att få igenom det framförhandlade åtgärdspaketet, men till priset av en pyrrhusseger. Turerna kring Baltakos förehavanden, en av premiärminister Samaras närmaste medarbetare, kan sarga den bräckliga regeringskoalitionen ytterligare. Den fjäder i hatten som dagens obligationsförsäljning innebär kan lätt blåsa bort i den mediala storm som för närvarande råder.

Samtidigt vädrar oppositionen morgonluft. Syriza har gått om Ny Demokrati i opinionsmätningarna. Skulle Syriza gå framåt i de stundande Europarlaments- och lokalvalen, så kan inte nyval och ett resulterande maktskifte inte uteslutas. Hur omvärlden skulle reagera på att ett parti som motsätter sig landets bail outprogram kommer till makten går förmodligen att räkna ut.

Ytterligare en komplicerande faktor är att den politiska arenan är på väg att förändras. Allt detta göra att läget, återigen, är på väg att blir mer volatilt. Den europeiska krisen är långt ifrån historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar