onsdag 26 mars 2014

En gordisk knut

Efter segdragna förhandlingar med trojkan ska det nya avtalspaketet röstas igenom i det grekiska parlamentet. Det är lättare sagt än gjort.

Det har tagit sju månader av sega förhandlingar för den grekiska regeringen och trojkan (EU, ECB och IMF) att komma överens. Stundtals var det oklart om de skulle kunna träffa ett avtal. Det gick dock till slut. För ett par dagar sedan kunde den grekiska regeringen meddela att det har åtagit sig att genomföra merparten av 329 åtgärder som OECD rekommenderat att Grekland anammar för att få landet på fötter igen. I utbyte kommer landet att få fortsatt ekonomiskt stöd. Det kan bli minst lika svårt att rösta igenom det grekiska parlamentet.

Ett växande antal parlamentsledamöter har nämligen opponerat sig mot ett antal av de föreslagna åtgärderna som ska klubbas igenom. Ändrad datummärkning för mjölk, vilket skulle öppna upp för  billigare import och tuffaren konkurrens för lokala producenter, har blivit ett tvisteäpple. Motståndet finns även internt inom regeringskoalitionen. Detta har försatt regeringen i ett dilemma.

Regeringen kan inte köra över sina egna parlamentsledamöter. Den parlamentariska situationen är nämligen sådan att den har krympt till knappt tre rösters övervikt för koalitionsregeringen.

Regeringen kan dock inte backa för mycket heller. Att framstå som undfallande skulle även ge oppositionen ytterligare vind i seglen. Det skulle även devalvera den prestigevinst som det nya avtalspaketet innebär för den sittande regeringen.

Med andra ord står regeringen inför en gordisk knut. Det kan bli ett vanskligt företag att lösa upp den.

Samtidigt har det uppstått en situation för regeringen som kan göra det enklare att nysta sig ur den härva som den står inför. Sedan en tid tillbaka väntar  sex stycken parlamentsledamöter för Gyllene Gryning på en rättslig prövning. Ytterligare två stycken ledamöter för Gyllene Gryning har meddelat att de lämnar partiet. Idag meddelade två parlamentsledamöter för Självständiga greker att de lämnar sitt parti.

Oppositionen är således, om inte splittrad, så åtminstone reducerad och mindre samspelt. I praktiken kan det sänka tröskeln för den majoritet som behövs för att rösta igenom det med trojkan överenskomna avtalspaketet. Hur detta försök kommer att falla ut är i skrivande stund oklart. Alexanderhugget kan låta vänta på sig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar