fredag 21 februari 2014

Ännu ett parti bildas

Förändring är, som sagt, den enda konstanten

Nya konstellationer dyker upp på den politiska arenan. På senare tid händer det allt mer frekvent. Tidigare i år har man kunnat läsa om nybildade "Neo Komma" (Nya Partiet) och centrum-vänsteralliansen "58". Nu kan man väljarna snart ställa sig inför "Unionen för hemlandet och folket" (hädanefter förkortat UHF).

Vad partiet egentligen vill kommer snart att utkristalliseras. I huvudsak säger sig UHF vara för Europa och mot memorandumet, vilket i vissa ögon kan förefalla vara något av en oxymoron. Mest kanske partiet kan liknas vid Junilistan. Precis som i fallet med Junilistan är det politiska veteraner som ligger bakom det. I detta fall är det Byron Polydoras (tidigare minister för den allmänna ordningen) och Christos Zois. Båda två har tidigare tillhört Ny Demokrati.

Det är nog för tidigt att uttala sig om UHFs chanser, men det nybildade partiet kan rimligen betecknas som ett högerparti. Det kommer förmodligen att konkurrera med Självständiga greker och kanske även Gyllene Gryning, om det är missnöjesröster som partiet siktar in sig på. När det gäller det sistnämnda partiet går det inte att utesluta att även det byter skepnad.
Mer om detta i ett kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar