onsdag 10 juli 2013

Ett oppositionsparti söker sin röst

Av en samling småpartier ska ett gemensamt parti bildas. Idag håller Syriza kongress med syftet att skapa enhet ur den lösa koalition av 491 organisationer som partiet i praktiken består av. Det största oppositionspartiet i Grekland söker på så vis stärka sin ställning. Trots det väntar ett antal utmaningar för partiordförande Tsipras.

Det har varit ett bra år för Syrizas partiordförande Alexis Tsipras. Med sin tydliga profil mot memorandumet och genom Tsipras själv - som med sina relativa ungdom och karisma skapade en kontrast gentemot de två etablerade och dominerande partierna i Grekland (Pasok och Ny Demokrati) - fick Syriza något av ett genombrott. Partiet tog steget in rampljuset i de två valomgångar som hölls i förra året. I nuläget är det de facto det största oppositionspartiet. Det utmanar även Ny Demokrati. Det är dessutom på god väg att tränga ut Pasok som röst för vänsterrörelsen i Grekland.

Läget för att skapa ett gemensamt parti av Syrizas olika medlemsorganisationer är med andra ord gynnsamt. I en mätning som publicerades den 5 juli är partiet rentav, med knapp marginal, större än Ny Demokrati:

Syriza 28.5%,
Ny Demokrati 28 %,
Gyllene Gryning 14.5 %
ΚΚΕ 7.5 %
Pasok 7 %
Självst. greker 5.5 %
Demokratisk vänster (DimAr) 2.5 %
Övriga 6.5%

Samtidigt väntar ett antal utmaningar för Syriza. Partiet behöver konkretisera sin politik. I stort sett har Syriza som parti nästan konsekvent tagit ställning emot allt det som koalitionsregeringen har varit för. Det hör givetvis ett oppositionspartis privilegium att göra så. Denna taktik har även givit utdelning i opinionen.

Samtidigt är det även rimligt att väljarna att kräva att oppositionen visar upp sitt alternativ till politik. Kanske blir det enklare för Tsipras att formulera en politik när Syriza blir ett enda parti som talar med en röst. Kanske inte. De olika falangerna inom Syriza kan mycket väl streta emot. Partisprängningar är inte ovanliga i Grekland.

Utmaningarna för Syrisa är således dubbla: dels att skapa en känsla av gemenskap inom partiet som består även när opinionsvindarna blåser från fel håll; dels att formulera en politik som attraherar väljarna även om regeringskoalitionen lyckas hejda den ekonomiska krisen i landet. Tsipras har med andra ord en del att tänka på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar