tisdag 14 juni 2016

Om den föreslagna vallagen

De föreslagna smärre förändringarna i vallagen kan få stora konsekvenser. Framför allt påverkar de möjligheterna att bilda regering. Koalitioner snarare än en enpartiregering kan bli följden av vallagen.

Vallagen kan komma ändras, och ändringen kan komma snabbt. Redan i juli föreslås en ny vallag lämnas fram till votering i parlamentet, enligt uppgifter i Kathimerini. Då kan den nya vallagen tas i bruk i händelse av ett utlyst nyval. 

Det kan ske inom en snar framtid. Sannolikheten för ett nyval är rätt hög. Den nuvarande regeringskoalitionen har en majoritet med tre mandats övervikt. Två mandat har fallit bort sedan valet i september förra året. Oppositionspartiet Ny Demokrati, som för närvarande har vind i sina segel, trycker på för nyval. Därmed kan den förändrade lagen påverka utfallet av ett nyval när en ny regering ska bildas.

Förändringen av antalet bonusmandat har uppmärksammats som den stora nyheten i den föreslagna vallagen. Bonusmandaten föreslås reduceras från 50 till 30. Detta får konsekvenser för vad det blir för en typ av regering. Mest rimligt är att koalitionsregeringar kommer att bli ett permanent inslag. Den förändrade vallagen höjer nämligen tröskeln (se även bild här ovan) för ett parti ska få egen majoritet. Fler röster behövs för att så ska ske. 

Det har spekulerats i varför premiärminister Tsipras lägger fram ändringen av vallagen. Den riskerar att drabba hans egen koalition: skulle den ha använts i valet i september skulle inte koalitionen mellan SYRIZA och Oberoende greker vara möjlig. Ytterligare partier hade behövs för att kompensera för bortfallet av mandat.

Samtidigt kan den förändrade vallagen ses som att bryta upp ett potentiellt scenario där Ny Demokrati och PASOK (numera rejält reducerat) återigen turas om att styra Grekland, som de båda partierna gjorde fram till inte så länge sedan. Detta kan ses som en trolig tolkning av Tsipras initiativ.

Den förändrade vallagen medför nämligen att inslaget av majoritetsval minskar och inslaget av proportionella val ökar. Detta kommer att leda till att nya koalitioner kommer att uppstå för att bilda regering. I sin tur får detta seismiska återverkningar tvärs över det grekiska politiska landskapet. Det kommer att förändras. Återigen, kanske man ska tillägga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar