måndag 8 augusti 2016

Ett tillfälligt lugn?

Det lugn som för närvarande råder kan brytas upp när förhandlingarna mellan Grekland och EU åter tas upp inom kort.

15 åtgärder ska den grekiska regeringen genomföra att kunna kvitta ut ett paket på 2,8 miljarder euro. Så ser förutsättningarna ut när den grekiska regeringen ska träffa EU:s företrädare i september, enligt Kathimerini. Den av SYRIZA ledda grekiska regeringen söker hitta en balans mellan EU och den inhemska opinionen. Kollektivavtalens vara eller icke-vara är ett exempel där regeringen pressas från två olika håll. Det kan leda till att hösten blir skakig.Ytterligare en variabel att beakta är vad som händer med grannlandet i öster: Turkiet. Om EU:s migrationspolitiska överenskommelse med Turkiet faller kan det leda till att fler flyktingar åter söker sig över det Egeiska havet. De flöden som man kan läsa om idag kan komma att öka betydligt. I sin tur kan det leda till att pressen på den grekiska regeringen ökar. Spänningarna mellan EU/Grekland och Turkiet kan bidra till att en turbulent höst kan vänta. Det lugn som jag upplevde när jag var i Thessaloniki för ett par veckor sedan kan då framstå som ett avlägset, närmast overkligt, minne.

A photo posted by Haralampos Karatzas (@haralamposkaratzas) on