tisdag 11 april 2023

Valet 2023: Osäkra väljare kan påverka utfallet av valet

De osäkra väljarna kan avgöra om regeringen får fortsatt förtroende eller om det blir maktskifte. De kommer antagligen även att avgöra hur stark denna regering blir.

Nästan var femte röstberättigad väljare har ännu inte bestämt sig, enligt en mätning som tidningen Kathimerini låtit göra. Den exakta siffran är 16.5 procent. Det är sannolikt tillräckligt mycket för att kunna tippa avgörandet av valet till parlamentet åt den ena eller det andra riktningen, om man utgår ifrån opinionsmätningen ovan som hämtats från Greece Elects

Som läget är just nu finns det ingen klar regeringskonstellation. Även om Ny Demokrati leder i mätningarna saknar partiet en majoritet i den andra valomgång som väntas hållas. Då ingår även de bonusmandat som tilldelas det största partiet, enligt den förstärkta proportionalitet som kommer att tillämpas i den andra valomgången (men inte i den första, som kommer att tillämpa enkel proportionalitet). Den magiska siffran för majoritet är nämligen 150 mandat (Ny Demokrati samlar i en andra valomgång 139 mandat enligt mätningen). I dagsläget lär regeringsbildningsprocessen därför bli både oviss och komplicerad, vilket föregående inlägg uppmärksammade.

De osäkra väljarna spelar med andra ord en nyckelroll. Kathimerinis mätning visar att denna andel av de röstberättigade egentligen består av två olika grupper. Den ena gruppen består av väljare som kommer att lägga sin på något av de partier som återfinns i det grekiska parlamentet. Det är förmodligen denna grupp som kommer att avgöra om det blir maktskifte eller om den nuvarande regeringen får fortsatt förtroende. Det är dessa väljare som Ny Demokrati, Syriza och Pasok-Kinal försöker övertyga.

Den andra gruppen av osäkra väljare avser att lägga sin röst som en protesthandling. Enligt Kathimerinis mätning är det i praktiken något av de partier som ligger nära trepocentsspärren och KKE som är aktuella för denna grupp. Samtliga dessa partier är partier som befinner sig på vänster- eller högerkanten. 

Den troliga konsekvensen i så fall av den andra gruppen osäkra väljare skulle vara - om de gör verklighet av sin avsikt - en snäv majoritet för den konstellation som till slut bildar regering. Om detta scenario med en regering med en svag majoritet blir verklighet kan den kommande mandatperioden i så fall blir turbulent. Av denna anledning kommer kampen att övertyga de osäkra väljarna att avgöra både vad det blir för regering och hur stark denna regering blir.