tisdag 29 oktober 2013

Läsning: Chaos

Krisen i Grekland har varat i drygt sex år. Snart är landet inne på sitt sjunde år av en kris som allt mer bär prägel av en ekonomisk depression. Dessa sju år av umbäranden har förändrat landet i grunden. Ännu är det oklart hur landet kommer att se ut när krisen väl blåst över.

En av dem som följt utvecklingen under denna tid är Alexandra Pascalidou. För ett par veckor sedan presenterade hon sin nya bok "Chaos", som ger en bild av hur krisen format och omformar landet. Det är en angelägen bok om ett angeläget ämne. Jag kommer att recensera boken i ett kommande inlägg på denna blogg.  


  

onsdag 23 oktober 2013

En stormig höst väntar

Nyheten om att statsskulden stigit till 169,1% av BNP och att disponibla inkomsten sjunkit med 9,3% är tunga besked för regeringen i Grekland. Än värre är dock indikationen från "trojkan" att landet behöver spara ytterligare två miljarder euro nästa år. Detta sätter ytterligare press på regeringen. Den kan mycket väl falla inför utsikterna av ny bailout. Detta kan sätta igång en våg av oro runt om i Europa. Europavalet nästa år kan mycket väl bli stormigt.

 
(Foto: Haralampos Karatzas)

De nya sparkraven och svårigheterna att få de ekonomiska hjulen att snurra tyder på att Grekland kan komma behöva ytterligare en bailout, den tredje i ordningen om den blir av. Detta ökar trycket på den grekiska regeringen. Regeringen är bräcklig sedan ett av de tre koalitionspartierna lämnat regeringen i samband med hanteringen av den grekiska statstelevisionen i somras. Med fem mandats övervikt i parlamentet blir det svårt att rösta igenom ytterligare besparingar.

Det största oppositionspartiet Syriza får allt mer vind i seglen. Talet om nyval hörs allt oftare. I opinionsmätningarna ligger Syriza jämsides med Ny Demokrati, det större av de två regeringspartierna. Oppositionen kan få mer vatten på sin kvarn inför utsikterna på ytterligare besparingar.

Dagens besked är helt enkelt ett bakslag, i synnerhet för statsminister Samaras som satsat politisk prestige i att 2014 kommer att vara en vändpunkt efter sex år av ekonomisk kris och stagnation. Det har funnits rimligt fog för statsministerns optimism: den grekiska staten är på väg att uppvisa ett primärt överskott i budgeten. Arbetslösheten håller på att stabiliseras (om än på en rekordhög nivå på 28%). Bytesbalansen är på väg att utvecklas positivt (mycket beroende dock på minskad import). Räntorna för statsobligationerna är på väg ner (en tioårig obligation ger 9% ränta mot 18% för ett år sedan). Trots detta lyser en så kallad "greekovery" med sin frånvaro. Trots detta väntar ytterligare utmaningar för en redan pressad regering, som kan komma att invända sig emot trojkans åtgärder. En spännande höst väntar med andra ord.


Nb: av olika skäl har denna blogg inte uppdaterats ofta. Det kommer att bli ändring på detta. Stay tuned.