söndag 28 juni 2015

Folkomröstning klubbad - en tolkning av beslutet

Efter en hetsig debatt igår i det grekiska parlamentet klubbades beslutet om att utlysa en folkomröstning igenom. 178 röstade för, 120 emot. Därmed passerades den majoritet på 151 röster som behövdes. Folkomröstningen kommer att hållas på söndag den 5 juli.
Frågorna kring folkomröstningen är många. Till att börja med, vad kommer de grekiska väljarna egentligen att rösta om? Formellt kommer folkomröstningen att handla om det avtalsförslag som den grekiska regeringen hade att ta ställning till, men gäller det avtalsförslaget fortfarande? Det man kan i så fall fråga sig varför ska de grekiska väljarna ta ställning till ett avtalsförslag som inte längre gäller?

Ytterligare frågor dyker upp: är folkomröstningen förenlig med den grekiska författningen? Det är och har varit oklart om det är så. De folkomröstningar som har hållits i Grekland har handlat om konstitutionella frågor, som jag tolkar det. Den folkomröstning som nu ska hållas avviker således från det mönster som följts.

Dessutom kan man fråga sig, passar själva sakfrågan för en folkomröstning? Förhandlingarna mellan den grekiska regeringen och dess partners kring ett avtal kretsade kring en rad olika områden som t.ex. pensioner, moms- och skatter, arbetsmarknadslagstiftning, och så vidare. Det låter sig inte enkelt sammanfattas till att ta ställning till frågan om ett ja eller ett nej.

Vidare kan man även ställa frågan kring tidsaspekten: folkomröstningen ska hållas nästa söndag. Beslutet kommer att få långtgående konsekvenser över lång tid. Att på så kort tid begära att de grekiska väljarna ska sätta sig in och ta ställning till en komplicerad fråga, i en period som ser att bli allt mer turbulent, reser en rad frågetecken.

Till sist kan man även fråga sig vad händer efter omröstningen? Regeringen har sagt att den ska lyssna på väljarna och respektera utfallet. Den har dock även deklarerat att den förespråkar ett nej (till avtalsförslaget). Kan då premiärminister Tsipras sitta kvar om det blir ett ja? Osäker blir även följden om det blir ett nej. Vad händer då?

Det finns således många frågor och få svar. Det är svårt att med säkerhet uttrycka vad som egentligen kommer att ske. Dock finns det, som jag ser det, fler risker än möjligheter med att utlysa en folkomröstning. Det här inlägget som skrevs i april gäller nog fortfarande.   

Till sist, mot bakgrund av gårdagens besked av premiärminister Tsipras att utlysa en folkomröstning skiftar hans ord från i april i betydelse: "När jag slutligen står där med en överenskommelse som överskrider gränserna har jag inget annat val än att låta folket bestämma" Så kommenterade Tsipras förutsättningarna för de pågående förhandlingarna. Då framstod orden som en slags brasklapp; en folkomröstning skulle nämligen föra med sig fler risker än möjligheter. Därför fanns det anledning till att bortse från Tsipras uttalande. Nu, efter en vecka av intensiva förhandlingar och ett uppenbart dödläge, framstår Tsipras ord i ett helt annat ljus.

4 kommentarer:

 1. "Så står jag där med ett avtal som gått över gränserna. .." - kände inte Tsipras på sig redan då att det var just så det skulle gå , och nu låter han folket bestämma - kanske vore det ärligare att avgå när misslyckandet ser oundvikligt ut, men istället vill skapa nytt hopp - som slagordet hette i valrörelsen - och kasta ut en livlina över den avgrund som närmar sig : Ska linan hålla för att ta sig över avgrunden , och finns det några på andra sidan som håller i ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag (och ingen annan heller) vet inte vad Tsipras egentligen tyckte då. Beslutet om att utlysa en folkomröstning framstår som märkligt.

   Radera
 2. Nej, det alternativ grekerna har att rösta om på söndag gäller inte det har IMF (Lagarde) konstaterat. Det är fakta.
  Men samtidigt har dom 17 finansministrarna - utom Grekland - sagt att dom kommer visa allt stöd och förståelse för Grekland i dess svåra situation .
  Och nyligen idag har Tsipras sänt ut ett budskap om förståelse till dom "gamla långivarna" om förståelse och en vädjan att förhandlingarna ska fortsätta. Är det inte det en "ömsesidig kärlek".
  Jag vet att du är extremt ämbetsmannamässigt uppbunden av tillgängliga fakta. Jag läser också tidningar här och känner av stämningarna men är kanske mer kafegubbe känslomässig :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   Ju fler perspektiv och reflektioner om vad som händer i Grekland, desto bättre, som jag ser det! :)

   Radera