söndag 25 januari 2015

Valets viktigaste siffra?

En unik aspekt i det grekiska valsystemet, förutom inslaget av bonusmandat, är att andelen partier som inte kommer in i parlamentet kan avgöra om ett parti uppnår egen majoritet eller ej. Denna andel är förmodligen den viktigaste siffran som många kommer att uppmärksamma ikväll.

Prognoserna har sedan en tid tillbaka pekat på att SYRIZA blir största parti, men att det inte kommer att uppnå egen majoritet. Detta konstaterande behöver utvecklas.

I det grekiska valsystemet påverkar andelen partier som inte kommer in i parlamentet  om ett parti uppnår egen majoritet eller ej. Enkelt kan det uttryckas på följande vis: ju fler röster på partier som hamnar utanför parlamentet, desto färre röster behövs det (i relativa termer) för att få egen majoritet. Detta illustreras av bilden här nedan.


I de senaste mätningarna några dagar innan valet har SYRIZA stigit till ca 31-32% av rösterna. Som lägst skulle SYRIZA behöva få 34% av rösterna och dessutom att 16% av rösterna läggs på partier som inte når upp till 3%-spärren, och således hamnar utanför, för att partiet skulle få 151 mandat och egen majoritet i parlamentet. Visserligen röstade 19% (1,19 miljoner) av väljarna i det första valet 2012 på ett parti som hamnade utanför. Det får dock ses som ett undantag. I den andra valomgången 2012 sjönk den siffran till 368 000. SYRIZA får förmodligen räkna med att det krävs en högre procentsats för att nå egen majoritet.

Det finns nämligen ytterligare en faktor som är viktig att ha koll på: i och med att så många av de närmare 10 miljoner röstberättigade som väntas rösta idag ännu inte har bestämt sig (andelen osäkra väljare har pendlat mellan 10 och 15%) är det fortfarande höljt i dunkel hur det kommer att gå. En hel del av de osäkra väljarnas röster går förmodligen till partier som ligger nära spärren: PASOK, Kinima, Självständiga greker är några av de partier som hoppas på kamrat 3%.

Vad som är helt säkert är dock att andelen partier som hamnar alldeles ovanför, strax utanför och klart under spärren kommer att ha ett avgörande inflytande om det blir en regering med egen majoritet, eller om det blir en koalitionsregering. Med andra ord är denna andel kvällens och valets viktigaste siffra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar