söndag 5 juli 2015

Inför folkomröstningen

Det är ett kluvet och konfunderat Grekland som går till vallokalerna på söndag. Detta inlägg ger en överblick och bakgrund till vad de grekiska väljarna står inför:
- Söndagens folkomröstning är den första som anordnas i Grekland sedan 1974 (samma år som militärjuntan föll). Då fick väljarna ta ställning till om landet skulle bli en republik eller en monarki. 69% valde republik.

- Folkomröstningens fråga som väljarna ska ta ställning till avser formellt det avtalsförslag som gällde den 25/6 (se bild ovan). Översatt till svenska lyder frågan:
"Bör utkastet till det avtal som lades fram av EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden vid eurogruppens möte den 25 juni, bestående av två delar som tillsammans utgör deras förslag, accepteras?" Det första dokumentet har titeln "Reformer för slutförande av det pågående programmet och vidare" och det andra "Preliminär skuldhållbarhetsanalys". 
- Ca 10,5 miljoner är berättigade att delta i folkomröstningen, fördelade över 19 000 vallokaler.

- Poströstning och röstning i ambassader i utlandet anordnas ej. Väljare som bor utanför Grekland behöver därför resa hem för att rösta. Väljare i Grekland får rösta i sin hemregion, vilket i många fall kan vara skiljt ifrån där de bor och arbetar.

- För att omröstningen ska förklaras giltig krävs ett valdeltagande på minimum 40% (som jämförelse kan nämnas att i valet i januari deltog 64%).

- Vallokalerna öppnar kl 07.00 grekisk tid (kl 06.00 svensk tid) och stänger 19.00 (18.00).

- Exit polls kommer att publiceras strax efter det att vallokalerna har stängt. En mer robust uppskattning av folkomröstningsresultatet kommer senare under kvällen.

- Man kan följa rösträkningen och resultatet på inrikesdepartements hemsida: den engelskspråkiga sidan hittar du här. Den grekiskspråkiga sidan hittar du här.

- Konsekvenserna av folkomröstningen är omdiskuterade. I detta inlägg skissas eventuella scenarion efter folkomröstningen.

- Det som händer i samband med omröstningen kommer att kommenteras på denna blogg och senare under omröstningsdagen i SR och SVT. För löpande kommentarer och frågor kan du med fördel vända dig till twitterkontot @haralamposk - där du når mig, som kommer att försöka tolka en situation som förmodligen ständigt kommer att skifta. Det är inte enbart väljarna i Grekland som är konfunderade.

Ta leme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar