måndag 20 februari 2023

Valet 2023: Fler vägar öppnas upp för utrikes boende att rösta

I valet 2023 öppnas det upp för att fler utrikes boende grekiska medborgare kan rösta till det grekiska parlamentet. 

Valet i Grekland närmar sig. I skrivande stund är valdatumet ännu inte utlyst. Enligt lag ska valet hållas senast i slutet av den fyraåriga mandatperioden, vilket innebär att valet ska hållas senast i juli i år eftersom det föregående valet hölls den 7 juli 2019. I praktiken kommer valet att hållas innan juli. Premiärminister Mitsotakis har själv deklarerat att så kommer att ske. Det har spekulerats i att valet kommer att hållas när den grekiskortodoxa påsken infaller, en tid då många greker är lediga eller tar ledigt, vilket skulle innebära att valet genomförs i mitten av april. Det återstår att se om så blir fallet, men rimligtvis kommer valet hålls någon gång då.

Bekräftat är dock att valet i år öppnar upp för fler greker boende utomlands kan delta i valet genom att rösta i landet där de bor i. Det är en påtaglig förändring jämfört med innan. (Tidigare har röstberättigade medborgare behövt resa tillbaka till Grekland för att kunna rösta). I valet 2019 tilläts utlandsboende för första gången delta i valet, enligt den oberoende tankesmedjan Desmos Policy Institute. I år har möjligheten breddats för fler i den grekiska diasporan att delta.

Villkoren för att rösta samt en guide för att registrera sig återfinns hos det grekiska utrikesdepartements hemsida (länk). De huvudsakliga kriterierna för att kunna rösta är, förutom att man är medborgare, att man har bott i Grekland under minst två år under de senaste 35 åren samt att man har deklarerat skatt under 2021 eller 2022. Det finns även undantag från kravet för att ha lämnat in en skattedeklaration. Undantagen gäller för den som är under 30 år och har en släkting i första led som har deklarerat skatt under 2020 eller 2021. Nämnda Desmos Policy Institute har en guide på engelska (länk) som kan användas då grekiska UDs hemsida i skrivande stund enbart återges på grekiska. Man skulle kunna sammanfatta förändringen med att en snäv och snårig väg för att rösta har blivit mindre snäv (och troligen fortfarande lika snårig).

Redan i februari kan det vara en god idé att registrera sig för att rösta för den medborgare som är intresserad av och berättigad till att rösta i valet. Registreringen stänger nämligen 12 dagar innan valet är utlyst.