onsdag 28 mars 2012

Den grekiska opinionen svänger


Wall Street Journals färska opininionsundersökning  (ovan) visar på tre tydliga trender. För det första, att stödet för de två traditionellt stora partierna i grekisk politik, Ny Demokrati och PASOK, sjunker. För det andra, att partier i vänsterns och högerns ytterkanter växer sig starkare. För det tredje, att grekisk politik håller på att bli allt mer fragmentariserad; nya partier växer fram i skuggan av de gamla. Tagna tillsammans visar trenderna på ett entydigt mönster. Den politiska opinionen svänger.

Hur detta kan påverka den grekiska politiken efter valet (som troligen hålls den 6 maj) återstår att se. Ett rimligt antagande är att det brokiga parlamentariska skepp som utgör den grekiska politiken kommer att äntra stormigare farvatten. Konflikter hägrar i horisonten.

Troligtvis kommer det att bli svårare att träffa överenskommelser i parlamentet. Att få till stånd en fungerande regering kan visa sig svårt. Väl värt att hålla i åtanken är att i princip samtliga partier som har gått fram i opinionen har tagit avstånd ifrån uppgörelsen med ECB, IMF och EU-kommissionen som efter möda roddes iland. Hur ska dessa åtaganden hållas?

Samtidigt kan det spekuleras i om att den rådande och skiftande situationen i den grekiska valmanskåren mycket väl kan mynna ut i en överraskande peripeti. Kan det möjligtvis bli så att efter den 6 maj Ny Demokrati och PASOK eklaterar att de har ingått en koalition och att det (delvis) framtvingade resonemangsäktenskapet består?

tisdag 27 mars 2012

Valdatum på väg att fastställas

Mycket pekar på att val kommer att hållas den 6 maj. Detta betyder att valdagen förskjuts med en vecka: tidigare har den 29 april angivits som troligt datum. 

Anledningen till att valdatumet åter skjuts på framtiden är att  parlamentet behöver mer tid för att driva igenom lagstiftning som Grekland kommit överens med som en del i uppgörelsen ECB, IMF och den europeiska kommissionen. Det betyder att den sista sessionen för parlamentet kommer att hållas den 10 april. Därefter väntar en intensiv och oviss valkampanj.

onsdag 21 mars 2012

Välkommen!

Välkommen till en blogg som ger dig en ingång till politik i Grekland. Nyheter, krönikor och annat som hör till kommer att dyka upp denna blogg allt eftersom.

Om du har någon fråga eller fundering, hör av dig!