onsdag 10 juli 2013

Ett oppositionsparti söker sin röst

Av en samling småpartier ska ett gemensamt parti bildas. Idag håller Syriza kongress med syftet att skapa enhet ur den lösa koalition av 491 organisationer som partiet i praktiken består av. Det största oppositionspartiet i Grekland söker på så vis stärka sin ställning. Trots det väntar ett antal utmaningar för partiordförande Tsipras.

Det har varit ett bra år för Syrizas partiordförande Alexis Tsipras. Med sin tydliga profil mot memorandumet och genom Tsipras själv - som med sina relativa ungdom och karisma skapade en kontrast gentemot de två etablerade och dominerande partierna i Grekland (Pasok och Ny Demokrati) - fick Syriza något av ett genombrott. Partiet tog steget in rampljuset i de två valomgångar som hölls i förra året. I nuläget är det de facto det största oppositionspartiet. Det utmanar även Ny Demokrati. Det är dessutom på god väg att tränga ut Pasok som röst för vänsterrörelsen i Grekland.

Läget för att skapa ett gemensamt parti av Syrizas olika medlemsorganisationer är med andra ord gynnsamt. I en mätning som publicerades den 5 juli är partiet rentav, med knapp marginal, större än Ny Demokrati:

Syriza 28.5%,
Ny Demokrati 28 %,
Gyllene Gryning 14.5 %
ΚΚΕ 7.5 %
Pasok 7 %
Självst. greker 5.5 %
Demokratisk vänster (DimAr) 2.5 %
Övriga 6.5%

Samtidigt väntar ett antal utmaningar för Syriza. Partiet behöver konkretisera sin politik. I stort sett har Syriza som parti nästan konsekvent tagit ställning emot allt det som koalitionsregeringen har varit för. Det hör givetvis ett oppositionspartis privilegium att göra så. Denna taktik har även givit utdelning i opinionen.

Samtidigt är det även rimligt att väljarna att kräva att oppositionen visar upp sitt alternativ till politik. Kanske blir det enklare för Tsipras att formulera en politik när Syriza blir ett enda parti som talar med en röst. Kanske inte. De olika falangerna inom Syriza kan mycket väl streta emot. Partisprängningar är inte ovanliga i Grekland.

Utmaningarna för Syrisa är således dubbla: dels att skapa en känsla av gemenskap inom partiet som består även när opinionsvindarna blåser från fel håll; dels att formulera en politik som attraherar väljarna även om regeringskoalitionen lyckas hejda den ekonomiska krisen i landet. Tsipras har med andra ord en del att tänka på. 

tisdag 9 juli 2013

Lång väg kvar

Den grekiska regeringen och EU har kommit överens om ett nytt stödpaket. Till skillnad mot förra året går förhandlingarna smidigare. Dock lär det dröja tills dess att vändningen kommer och behovet av stödpaket upphör.

Greekovery har varit ett mantra som premiärminister Samaras har upprepat under våren och sommaren 2013. Det verkar som om premiärministern får vänta tills hans ord genljuder. Fortsatta utmaningar väntar snarare landet.

Upp till tio år av kris kan vänta innan en mer positiv utveckling kan skönjas, rapporterar SR idag. Inte blir det bättre av att en grekisk tankesmedja (IOBE) reviderar sina siffror nedåt för Greklands BNP för 2013. BNP väntas krympa med nästan 5 procent i år. Arbetslösheten fortsätter att stiga (för närvarande 26,9%). Håller prognosen i sig är det en utveckling som kan jämföras med depressionen på trettiotalet.

Samtidigt finns det tecken på att krisen håller på att stabiliseras. Idag kan man läsa om att det är fler som blir anställda än som blir avskedade i landet. Visserligen är det inom den säsongsbetonade turismsektorn som står för uppgången i anställda. Dock är det en viktig indikator på en underliggande utveckling. En annan signal är att finansminister Yannis Stournaras ser tecken på att landet kan klara sig resten av året utan fler tillskott än de man kommit överens om.

Allt detta är välkommet. Dock finns det mycket kvar tills dess att en vändning kan komma till stånd. Företagsklimatet är fortfarande negativt. Mycket talar för att en varaktig vändning håller på att byggas upp när landet blir attraktivt för utländska företag att etablera sig i och investera i. Den dag då FDI (ung. utländska direktinvesteringar) varaktigt stiger kan man rimligen tala om att en greekovery är på väg.

Om detta sker återstår att se. För den grekiska regeringen väntar fortsatta utmaningar. Den börda som regeringen blir förmodlingen inte lättare att bära när en av regeringskoalitionsregeringens tre partier har lämnat. Hösten 2013 i Grekland kan mycket väl bli lika turbulent som sommaren 2012.