onsdag 25 maj 2016

Fortsatt oklarhet trots avtal

Rapporter om en överenskommelse mellan IMF och främst Tyskland cirkulerade under onsdagsmorgonen. Denna uppgörelse, om den bekräftas, förefaller bana vägen för att en hotande situation liknande den ifjol undviks. Dock kvarstår frågor om hållbarheten för det åtgärdsprogram som den grekiska regeringen ska följa. Nattens uppgörelse löser troligen inte de långsiktiga utmaningarna.

På kort sikt är det positivt. Uppgörelsen, som träffades efter en maratonlång session och som offentliggjordes tidigt på onsdag morgon, bidrar till att den hotande likvidetskrisen för den grekiska staten undviks. Låsningen mellan IMF och främst Tyskland tycks ha lösts upp, åtminstone för tillfället. Det är dock på lite längre sikt som frågetecken kvarstår. Ett mönster kunde nämligen skönjas bland kommentarerna till nattens överenskommelse:


Således ska inte allt för stora växlar dras av den framförhandlade överenskommelsen, (som man kan läsa mer om i WSJ, Kathimerini, SVT, Politico, med mera). Den skuldlättnad som det rapporterades om i nattens överenskommelse kommer att hållas först 2018, om det blir aktuellt ens då.

Dock har man köpt sig värdefull tid. För stunden räcker det förmodligen för samtliga parter: den grekiska regeringen kan troligen andas ut. Premiärminister Tsipras lyckades lotsa igenom omfattande besparings- och reformpaket i två kritiska omröstningar och kan, om allt löper enligt plan, kvittera ut en välbehövlig delbetalning ur det bailoutavtal som träffades i juli 2015. EU, å sin sida, slipper en hotande kris, och kan rensa bordet inför den kommande Brexit/Bremainomröstningen i juni. En sak är dock klar. Den grekiska krisen är troligen långt ifrån över.

onsdag 18 maj 2016

Opinionsmätning

Avståndet mellan oppositionspartiet Ny Demokrati och regeringspartiet SYRIZA växer till 10 procentenheter i ny mätning.


Avståndet växer. Ny Demokrati drygar ut ledningen ytterligare, enligt en ny mätning som Makedoniens Universitet har genomfört (och som bland andra Greek Reporter refererar till). Trenden, som bland annat denna opinionsmätning från april uppvisar, ser därmed ut att bestå: regeringen befinner sig i motvind. SYRIZA har tappat 20 procentenheter jämfört med valet i september 2015.

Intressant nog visar den färska mätningen, som publicerades den 15 maj, att koalitionspartiet Oberoende Greker med två procentenheters stöd befinner sig klart under treprocentsspärren. Det vållar troligen huvudbry för premiärminister Alexis Tsipras inför söndagens viktiga omröstning i det grekiska parlamentet: faller regeringen kan ett maktskifte bli aktuellt om ett nyval blir följden.

Samtidigt visar mätningen att luften har gått ur uppstickarpartiet Potami. Även det partiet befinner sig klart under treprocentsspärren. Många av dess väljare har troligen gått över till Ny Demokrati, vars nye partiordförande Kyriakos Mitsotakis har fått något av en tacksam start.

Väl värt att uppmärksamma är dock att 24,5%, nästan var fjärde väljare, inte har bestämt sig eller inte vill uppge vilket parti som föredras. Även detta säger en del om den aktuella opinionen i Grekland.

tisdag 17 maj 2016

Ny omröstning, ny prövning

En ny viktig omröstning väntar kommande söndag. Det är troligt att regeringen Tsipras består den kommande prövningen trots intern opposition. Frågetecken har dock uppstått om de ekonomiska följderna av den kommande omröstningen.


En ny vecka, en ny prövning väntar för den grekiska regeringen. Kommande söndag ska det grekiska parlamentet rösta om ett ekonomiskt paket som bland annat består av höjda skatter och höjd moms (vilket Reuters, bland andra, rapporterar om). Utfallet av omröstningen är kritiskt för premiärminister Tsipras. Det kan avgöra om den grekiska staten kan kvalificera sig för en utbetalning från de internationella långivarna, som kommer att sammanträda två dagar senare för att utvärdera om Grekland klarat av sitt beting. Ett misslyckande innebär troligen att en hotande likvidetskris blir till verklighet.

Basscenariot är att premiärminister Tsipras består söndagens omröstning trots tecken på intern opposition. Liknande farhågor restes nämligen inför den kritiska omröstningen för drygt en vecka sedan om den grekiska koalitionsregeringen skulle kunna hålla ihop. Då följde samtliga 153 ledamöter som hörde till SYRIZA och Oberoende Greker partilinjen. Nu är det därför rimligt att anta att partilinjen kommer åtföljas åter igen, särskilt som ett nyvalsscenario - vilket skulle bli följden om inte Tsipras förmår att hålla ihop sin koalition - troligen innebär ett maktskifte.

Det finns dock tecken på intern opposition i premiärministerns parti. Ett möte kommer att hållas idag, tisdag, för att stävja tendenserna till oro, som Kathimerini noterar:
Tsipras is to chair a session of SYRIZA’s parliamentary group on Tuesday to discuss the measures, and the mechanism, in more detail. Tsakalotos [finansminister och informell ledare för Grupp 53, min anmärkning] will be tasked with overcoming the objections of members of SYRIZA’s Group of 53, a radical faction within the party to which he belongs.
Det är inte säkert att Tsipras kan hålla ihop de olika falangerna inom SYRIZA. Därför finns det anledning att följa utfallet av söndagens omröstning.

Oro finns även kring vad de olika åtgärderna som ska röstas igenom kommer att innebära för möjligheterna till ekonomisk återhämtning. Om förslaget att höja momsen till 24% röstas igenom på söndag kommer det innebära att Grekland kommer att ha den näst högsta moms-satsen i EU (se bild nedan). Enbart Sverige har högre moms. Grekland har för övrigt rankats som det land som har den högsta beskattningen för små- och mellanstora företag enligt OECD. Risken är därmed överhängande, om förslagen röstas igenom på söndag i parlamentet, att den ekonomiska återhämtningen dröjer ytterligare.

fredag 6 maj 2016

En kritisk omröstning väntar

Inför en kritisk omröstning i det grekiska parlamentet på söndag kväll mobiliserar fackföreningarna i Grekland. En 48 timmars generalstrejk är utlyst och demonstrationer kommer att hållas.


Grekland står, ännu en gång, still. Tunnelbana och spårvagnar är inställda idag och på lördag i Aten, likaså buss- och sjötransporter. En generalstrejk, som varar i dag och på lördag, har med kort varsel utlysts i Grekland som en följd av regeringens besked att lägga fram två viktiga lagförslag om skatter och pensioner till votering, rapporterar bland andra Kathimerini.

Förslagen är omstridda men viktiga för regeringen att driva igenom i tid till det eurogruppsmöte som kommer att hållas på måndag den 9 maj. De är nämligen villkor för att den grekiska staten ska fullfölja sitt beting och på så vis kunna kvittera ut ett belopp i den bailoutuppgörelse som förhandlades fram i juli. På så vis skulle en annalkande likvidetskris undvikas.

Voteringen om förslagen kommer att hållas på söndag kväll. Det ser ut att bli en kritisk omröstning då. Den styrande majoriteten har för närvarande en marginal på tre mandat. Det finns farhågor om SYRIZA-Anelmajoritetens ledamöter inte kommer att följa partilinjen och rösta med regeringen; dagens generalstrejk och de tillhörande demonstrationerna kan få en och annan ledamot att börja vackla. Marginalen kan därmed försvinna. Oppositionen har för övrigt meddelat att den inte kommer att ge sitt stöd till majoriteten.

Skulle premiärminister Tsipras inte få stöd i parlamentet på söndag kan ett nyval mycket väl bli följden. Omröstningen på söndag ser med andra ord ut att inte bara kritisk för om den grekiska staten kan kvittera ut medel för att undvika en hotande likvidetskris. Den kan även avgöra Tsipras framtid som premiärminister.

Ps. Apergia.gr är en hemsida där man kan få mer om de olika strejker som genomförs i Grekland. Det är oklart om det finns någon motsvarande sida i något annat land.