torsdag 27 februari 2014

Panta rei

Knappt hinner dammet falla förrän ytterligare ett parti dyker upp.

Det rör på sig. Denna gång är det en journalist som startat ett parti. Mer specifikt är det Stavros Theodorakis har tagit initiativ till "To Potami"(Floden). Ett mindre parlament, en tuktad byråkrati, ett snabbare rättssystem, en satsning på kultur och rätt för migranter att rösta i val, är några av partiets ståndpunkter. Det känns lite som om allting flyter för närvarande.

fredag 21 februari 2014

Ännu ett parti bildas

Förändring är, som sagt, den enda konstanten

Nya konstellationer dyker upp på den politiska arenan. På senare tid händer det allt mer frekvent. Tidigare i år har man kunnat läsa om nybildade "Neo Komma" (Nya Partiet) och centrum-vänsteralliansen "58". Nu kan man väljarna snart ställa sig inför "Unionen för hemlandet och folket" (hädanefter förkortat UHF).

Vad partiet egentligen vill kommer snart att utkristalliseras. I huvudsak säger sig UHF vara för Europa och mot memorandumet, vilket i vissa ögon kan förefalla vara något av en oxymoron. Mest kanske partiet kan liknas vid Junilistan. Precis som i fallet med Junilistan är det politiska veteraner som ligger bakom det. I detta fall är det Byron Polydoras (tidigare minister för den allmänna ordningen) och Christos Zois. Båda två har tidigare tillhört Ny Demokrati.

Det är nog för tidigt att uttala sig om UHFs chanser, men det nybildade partiet kan rimligen betecknas som ett högerparti. Det kommer förmodligen att konkurrera med Självständiga greker och kanske även Gyllene Gryning, om det är missnöjesröster som partiet siktar in sig på. När det gäller det sistnämnda partiet går det inte att utesluta att även det byter skepnad.
Mer om detta i ett kommande inlägg.

fredag 14 februari 2014

Ett supervalår?

Det är idag exakt 100 dagar till valet till Europaparlamentet. Det är även 100 dagar till lokalvalen i Grekland. Om 100 dagar blir det förmodligen tydligt om det blir ett tredje val i år - till parlamentet.

Om man ska tolka de senaste dagarnas besked, så går det inte att utesluta att det finns en påtaglig oro (från koalitionsregeringens sida) inför de val som stundar om etthundra dagar.

Beskedet att den grekiska koalitionsregeringen flyttar på valdagen till Europaparlamentet så att det sammanfaller med den andra omgången till lokalvalen (istället för den första omgången som det var avsett) har satt igång en våg av spekulationer. En tolkning av detta besked är att regeringen vill gardera sig /dämpa utsikten för ett negativt utfall. Valdeltagandet vid den andra omgången av lokalvalen brukar vara lägre. Därför menar man att ett lägre valdeltagande skulle gynna den sittande regeringen.

En annan tolkning är att regeringen fruktar oppositionens (och främst Syrizas) uppgång i opinionen. En framgång för partiet kan förändra dynamiken i den politiska debatten. Partiet får sägas ha vind i seglen (se även opinionssiffrorna nedan). Syriza tog mot slutet av förra året iniativ till ett misstroendevotum för att fälla regeringen. Partiet har även deklarerat att det kan fälla regeringen nästa år i samband med att en ny president ska väljas. En framgång i lokalvalen och till Europaparlementet kan sätta igång en kedjeraktion som leder fram till ett maktskifte. Det är i alla fall en tolkning.

Oavsett vilken tolkning man väljer, så kan man se det som att insatserna har höjts. Tonläget har även skärpts. (Noterbart är även att det parallellt med debatten om ändringen av valdag förs en hetsig diskussion om planerna på att öka inslaget av personval).

För regeringspartiet PASOK är läget särskilt prekärt. Partiet riskerar att tappa samtliga av sina åtta mandat i Europaparlamentet och har därför gått med på en valteknisk samverkan med en centrumvänsterallians som går under namnet "58". Tanken är att det ska hjälpa partiet att samla cirka 4-5%, vilket förmodligen räcker till att få ett av de tjugoen EP-mandat som står på spel.

Det återstår givetvis att se hur utfallet till valen blir. I slutändan kan det handla om i vilken utsträckning de olika partierna lyckas mobilisera sina väljare till att gå och rösta. Det finns med andra ord ett stort inslag av osäkerhet, vilket man bör ha i åtanke när man går igenom opinionssiffrorna och drar slutsatser.
Allt detta borgar för ett lika intressant som spännande valår.

---
Siffror från ALCO den 13/2 avseende val till Europarlamentet:

Syriza 25.8%
Ny Demokrati 24.7%
Gyllene Gryning 7.8%
KKE 6.8%
Självständiga Greker 5%
PASOK 4.3%
Demokratisk vänster (DIMAR) 3.1%

---

Notis: För den som är behörig till att rösta till valen kan denna information (på grekiska) vara användbar.

måndag 10 februari 2014

Ett personligt meddelande

Det finns 26 personer i Sverige som heter Haralampos. Samtliga 26 har namnsdag idag.

Slut på meddelandet.

onsdag 5 februari 2014

Status (nästan) quo

Det förekommer perioder av stiltje, även i det vanligtvis stormiga hav som utgör den grekiska politiken.

För närvarande drar jordbävningen på Kefallonia den mesta av uppmärksamheten. Premiärministern och oppositionsledaren har båda besökt den drabbade ön. Den politiska debatten går därför mer eller mindre på sparlåga.

När dammet väl har lagt sig och saker och ting förr eller senare återgår till det normala kommer den här opinionsundersökningen (publicerad den 3/2) och kommande sådana att studeras närmare och med tilltagande intresse. Det mest anmärkningsvärda med undersökningen är två saker:

1) att Syriza är på väg att gå förbi Ny Demokrati. Vilket kan ändra dynamiken i den politiska debatten.

2) att Demokratisk vänster (Dimar) verkar vara på väg ut ur parlamentet, om val skulle hållas inom en snar framtid. Vilket inte kan uteslutas.

Syriza 32.3%
Ny Demokrati 27.2%
Gyllene Gryning 9.3%
Självständiga greker 5.9%
KKE 5.8%
Pasok 4.9%
Demokratisk vänster (Dimar) 2.7%

Källa: Palmos