måndag 27 mars 2023

Valet 2023: Regeringsbildningen kan bli komplicerad

Regeringsbildningen efter valet kan bli komplicerad. Med nuvarande opinionssiffror är det oklart vilket eller vilka partier som kan samla ett tillräckligt underlag för en stabil regering. Ytterligare en komplicerande faktor är de krav som socialdemokratiska PASOK-KINAL ställer.


Den tragiska tågolyckan vid Tempe där 57 människor dog kastar än idag en lång skugga över Grekland. Den har orsakat landsomfattande protester och manifestationer som kritiserat bristerna i den grekiska tåginfrastrukturen. Den har även rest frågor om vems ansvaret är för att olyckan uppkom och om den kunde ha undvikits. 

Tågolyckan har även haft politiska konsekvenser. Landets transportminister avgick omgående. Valet, som ursprungligen var tänkt att hållas någon gång i mitten av april, har fått skjutas upp. (Möjliga valdatum är 21 eller 25 maj, enligt Kathimerini). Olyckan har även inneburit ett väljartapp för regeringspartiet Ny Demokrati. 

Det är inte längre utgångsscenariot att Ny Demokrati får fortsatt förtroende att leda landet, om man utgår ifrån den ovanstående prognosen som Greece Elects sammanställt. Ny Demokrati kommer troligen att behöva en koalitionspartner efter valet.  

Socialdemokratiska PASOK-KINAL (PK) väntas spela en nyckelroll i den kommande regeringsbildningsprocessen. Varken Ny Demokrati eller SYRIZA har det tillräckliga antalet mandat för att skapa en majoritet. Skulle opinionssiffrorna stå sig väntas PK kunna ställa långtgående krav på den nya regeringen eller till och med bli koalitionspartner. PKs partiledare Androulakis har för närvarande en stark förhandlingsposition. Åtminstone i teorin.

Situationen kompliceras av PKs interna oenighet och partiledaren Androulakis krav. Partiet rapporteras inte ha kunnat enats om kring vilket utav regeringskonstellationerna det ska ge sitt stöd. Det kan påverka väljarna och skapa osäkerhet. Den andra komplikationen är Androulakis krav. Androulakis har meddelat att ha kan tänka sig samarbeta med både Ny Demokrati och Syriza, men har ställt kravet att vare sig Syrizas partiledare Alexis Tsipras eller Ny Demokratis Mitsotakis i så fall blir premiärminister. Androulakis har även krävt att DIEM25, som den före detta finansministern Varoufakis leder, lämnas utanför i en eventuell vänsterkoalition. Detta påverkar Tsipras möjligheter att bilda regering. (På högersidan är nationalistiska Elliniki Lisi en i praktiken utesluten koalitionspartner).

Visserligen kan PKs besked ses som en positionering inför den blivande regeringsbildningen för att kunna maximera sitt inflytande. Samtidigt är det också en strategi med sina risker. En sak är dock säker. Regeringsbildningen efter valet 2023 ser ut att bli både oviss och komplicerad.

Uppdatering 28/3: Premiärminister har idag utlyst 21 maj som valdatum.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar