måndag 20 juli 2020

Om hästens natur och om människans

"Med vilken häst som helst kan vad som helst hända", skriver Aase Berg i Dagens Nyheter. En sådan träffande beskrivning om hästar, och en tidlös sådan. 

Hästar saknar logik, menade Aristoteles. De är irrationella menade han. Det grekiska namnet för häst är "αλογο", alogisk. Det vill säga, någon som står bortom logik. Människan är hästens motsats, menade Aristoteles; människan är "det rationella djuret." 

Men är det verkligen så? Är det möjligen snarare att människan låter sig speglar sig själv i hästens natur? Den impulsiva, reaktiva sidan som hästen ger uttryck för, och som inte låter sig fångas av ord återfinns även hos oss människor. Kanske är det just därför hästar fascinerar människor? Kanske är likheten större än olikheten?

Här är för övrigt en intressant artikel om Aristoteles tankar om hästen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar