tisdag 14 juli 2015

Räkna med mandaten

Idag råder ett lugn. Det är dock imorgon mycket kan komma att hända.

För premiärminister Tsipras ser kommande onsdag ut att bli en viktig dag. Han ställs inför två utmaningar: Tsipras ska imorgon försöka få igenom det paket av lagförslag i det grekiska parlamentet som man kom överens om i måndags. Han har även att hantera en parlamentarisk utmaning; det är oklart hur regeringssituationen kommer att se ut inför- och efter det att lagförslagen ska röstas igenom. Det skapar ett moment av osäkerhet.  

Mer klart är dock att onsdagen ser ut att bli en dag då mandaträkningen blir avgörande. 32 av de 149 mandat som SYRIZA förfogar över är osäkra. Dessa beräknas till största delen höra till ledamöter som är knutna Vänstra plattformen, en mer hårdför del inom SYRIZA. Vänstra plattformen kommer att vara en utmaning att lösa i och med att de ställer sig emot måndagens överenskommelse, vilket uppmärksammas i bland annat denna artikel i Proto Thema. 

Väl värt att komma ihåg är att till denna partidel inom SYRIZA hör även energiminister Panagiotis Lafazanis, en tongivande person som avstod från att rösta i fredags (och därmed inte gav sitt stöd till regeringen). Av denna anledning så spekuleras det i att Lafazanis och biträdande arbetsmarknadsminister Dimitris Stratoulis (som även denne avstod från att rösta i fredags) bli två statsråd som kan få lämna regeringen, enligt denna artikel i Reuters. En regeringsombildning kan man andra ord äga rum inom kort. Detta antyds även i en videointervju med ekonomiminister Giorgios Stathakis i Bloomberg. Frågan är då, om Lafazanis och Stratoulis får gå, idag eller imorgon, kommer Vänstra plattformen att följa efter? Det är oklart vad denna partidel kommer att välja att rösta.

Det är även oklart hur de 13 mandaten från Oberoende greker kommer att falla. BBC rapporterar att Panos Kammenos, partiledare för Oberoende greker, motsätter sig måndagens överenskommelse, men att denne vill stanna kvar i regeringen. Det får sägas vara oklart hur dessa två motsägelsefulla besked ska förenas. Oberoende grekers mandat utgör dock en viktig variabel i ekvationen.

Mer avgörande är dock hur oppositionspartiernas mandat påverkar utfallet imorgon: Ny Demokrati (76 mandat), Potami (17) och Pasok (13) kommer sannolikt att fälla avgörandet. Partierna har signalerat att de är villiga att ge sitt stöd. Det är väl värt att komma ihåg att 251 ledamöter (av totalt 300) röstade ja i omröstningen i fredags. Oppositionen gav på så vis stöd till regeringen. Det är därför troligt att så även kommer att ske imorgon.

Mer osäkert är dock hur de parlamentariska förutsättningarna ser ut efter imorgon. De ovannämnda oppositionspartierna signalerar att de avstår från att bilda regering tillsammans med SYRIZA, men kan tänka sig ge stöd. Det ger premiärminister Tsipras ytterligare en utmaning att hantera. En viktig onsdag ser därmed ut att följas av en oviss torsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar